Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet

Skapad 2019-03-25 07:46 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Fysik Teknik
Elektricitet är en grundläggande del i vårt moderna samhälle och något vi tar för givet idag. Därför är det också viktigt att ha kunskaper om den. Hur var och är det att leva utan el?Vad är el? Hur fungerar saker som drivs av el? I vilka situationer kan el vara farligt? Detta och mycket annat kommer vi lära oss i detta arbetsområde.

Innehåll

 

 

Målen för detta arbetsområde är att du ska kunna:

  • Vad elektricitet är och i vilka former den finns
  • Vad för saker som leder ström, vad som inte gör det och hur man kan testa det
  • Kopplingsscheman, hur de ritas och hur man använder dem
  • Hur några enkla elektriska apparater fungerar
  • Vad man ska tänka på för att kunna hantera el på ett säkert sätt
  • Vad magnetism är och hur det fungerar, i vilka former det finns
  • Magnetiska upptäckter

 

Begrepp

*Elektrisk laddning, *Repellera, *Attrahera, *Blixt, *Åskledare *Spänning, *Ström, *Elektrisk krets, *Ledare, *Isolator, *Kopplingsschema, *Seriekoppling, *Parallellkoppling, *Glödtråd *Resistans, *Kortslutning, *Säkring, *Propp, *Överbelastning, *Skyddsjordning, *Jordfelsbrytare, *Magnetism, *Kompass, *

 

   Hur kommer vi arbeta med detta arbetsområde?

* Du kommer få ta del av fakta från filmer, texter och annat material.

* Du kommer få möjlighet att öva på och visa dina förmågor.

* Du kommer få genomföra och observera laborationer och öva på att dra slutsatser   

* Du kommer få möjlighet att läsa "Boken om Fysik och Kemi"

 

Bedömning

* Laborationsrapporter som du skrivit, i mindre grupp och enskilt

* Hur väl du använder de begrepp du lärt dig

* Hur du använder utrustningen på ett säkert sätt

* Hur du planerar, genomför och dokumenterar undersökningar/experiment

* Aktivt deltagande under lektionstiden

* Skriftligt prov

 

Hur visar du att du har nått målen?

* Jag kan fysikens olika begrepp inom arbetsområdet elektricitet

* Jag kan ge exempel på/visa och beskriva användningsområden för elektriciteten

* Jag kan genomföra ett experiment/undersökning på ett säkert sätt

* Jag kan förklara hur elektricitet är och i vilka former den kan uppstå 

* Jag kan dokumentera och skriva labbrapporter/undersökningar

 

Följande förmågor ska vi arbeta med:

Analysförmågan

Du kommer att få öva på att visa att du kan se samband. Du kommer få öva på och visa att du kan redogöra området, orsaker och konsekvenser. Detta visar du genom att underbygga dina resonemang med fakta och den kunskap du tagit del av, både i och utanför skolan.

Kommunikativa förmågan

Du kommer få öva på och visa att du kan samtala och diskutera kring områdets innehåll tillsammans med dina klasskamrater och läraren.

Begreppsförmågan

Du ska visa att du kan använda naturvetenskapliga begrepp i sitt sammanhang och veta vad dessa betyder.

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: