Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Insändare

Skapad 2019-03-25 08:51 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Hur påverkar man andra människor? Hur får man fram sin åsikt? Detta kan man göra genom att skriva en insändare i en tidning.

Innehåll

För att få andra att tycka som du behöver du argumentera. Det kan du göra muntligt eller skriftligt. Ett sätt att göra det skriftligt är att skriva en insändare.

Du får träna på att framföra din åsikt, att argumentera och hur en insändare är uppbyggd. 

Vi går tillsammans igenom strukturen för en argumenterande text och börjar med att skriva en text tillsammans.  Detta ska vi arbeta med under några veckor.

Uppgifter

 • Varför tycker jag så?

 • Skriv din egen insändare.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  SvA  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  7-9

Matriser

SvA
Insändare

Insändarens olika delar

Rubrik
Min rubrik talar inte om vad texten ska handla om.
Min rubrik är kopplad till texten.
Min rubrik sammanfattar texten.
Inledning
Det är svårt att förstå min åsikt.
Det är ganska lätt att förstå min åsikt.
Det är lätt att förstå min åsikt.
Argument
Mina argument är svåra att förstå
Mina argument är lätta att förstå.
Mina argument är lätta och förstå och jag har motargument.
Jag saknar sambandsord.
Jag använder några sambandsord.
Jag använder sambandsord.
Något argument är kopplat till min åsikt.
En del av mina argument är kopplade till min åsikt.
Mina argument är kopplade till min åsikt.
Avslutning
Jag avslutar med ett argument.
Jag avslutar med att upprepa min åsikt.
Jag avslutar med att upprepa min åsikt och kommer med förslag på lösning.
Min insändare avslutas med en signatur.

Språklighet

Stavning
Min text har stavfel som kan störa läsningen.
Min text har några stavfel som inte stör läsningen.
Min text har inga stavfel.
Meningsbyggnad
I mina meningar är orden ofta i fel ordning vilket stör läsningen.
Mina meningar har oftast orden i rätt ordning och det stör inte läsningen.
Mina meningar har orden i rätt ordning.
Skiljetecken och stycken
Jag har inte alltid rätt skiljetecken och min text är skriven i ett stycke.
Jag använder ofta rätt skiljetecken och har delat in min text i stycken.
Jag använder rätt skiljetecken på rätt plats och har delat in min text i stycken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: