Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Boken om mig

Skapad 2019-03-25 09:32 i Frötuna skola Norrtälje
Grundskola F – 3 Bild Svenska Biologi SO (år 1-3) Matematik
Du kommer att skapa en bok, om dig själv. På olika sätt kommer vi att skriva texter om din skola, ditt namn osv. Vi kommer att göra självporträtt och mäta våra kroppar. Och mycket mer.

Innehåll

Tidsperiod

VT-19

Förmågor

Begreppsförmåga - vi lär oss begrepp, bland annat adress, centimeter, bostad osv.

Procedurförmåga - vi skriver bland annat faktatexter.

Kommunikativ förmåga - redovisa, presentera och diskutera.

Övergripande mål och riktlinjer

Vad heter du, varför heter du så och vad betyder ditt namn?

Var bor du, vad är din adress?

Hur lång är din arm, ditt ben och din fot [...]?

Du i världen, du i samhället, du i skolan och människor runt omkring dig. 

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

Kunna kommunicera sig i tal och skrift.

Skriva olika typer av texter, faktatext.

Lära sig mer om sin plats i samhället och i världen.

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

Visa kunskaper genom att skapa en bok, vi kommer att arbeta med arbetsblad och på iPad där vi skriver på skolstil.

Presentera delar ur sin bok genom muntlig redovisning.

Formativ

Bedöms formativt genom hela arbetsområdet.

Summativ

Den färdiga boken och den muntliga redovisningen blir en summativ bedömning.

Hur kan jag komma dit? (Planering)

Aktivt delta i undervisningen.

Skapa en bok, vi kommer att arbeta med arbetsblad och på iPad där vi skriver på skolstil.

Presentera delar ur sin bok genom muntlig redovisning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 6
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3

Matriser

Sv Ma Bi Bl SO
Boken om mig

Rubrik 1

Öva mer
Godkänd nivå
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: