Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Massmedia V.13 - 19

Skapad 2019-03-25 10:00 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Samhällskunskap
Under vecka 13-19 kommer vi att jobba med massmedia. Hur fungerar massmedia? Vem är sändare och mottagare? Vad är egentligen en nyhet och hur värderar man om en nyhet är bra? Vilka nyheter får vi till oss och är vi tillräckligt insatta i vad som sker i närsamhället/samhället/ och i världen? Varför känns en tågkrasch i Borlänge viktigare än en tågkrasch i Indien o.s.v..? Detta och mycket mer kommer vi att gå igenom under detta intressanta avsnitt.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med momentet under V. 13 - V. 18. Momentet avslutas med en examination i grupparbetsform.

 

I Sam 1a2:s centrala innehåll ska följande moment ingå:

"Mediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras möjligheter att påverka människor och samhällsutvecklingen samt de möjligheter de ger människor att påverka."

 

Betyget E:

...Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens. I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder. Eleven diskuterar översiktligt orsaker och konsekvenser samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.

I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra enkla reflektioner om deras relevans och trovärdighet. Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.

 

Betyget C:

...Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera några orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med enkla omdömen. Eleven diskuterar utförligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.

I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra välgrundade reflektioner om deras relevans och trovärdighet utifrån syftet. Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.

 

Betyget A:

...Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar flera orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med nyanserade omdömen. Eleven diskuterar nyanserat orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge välgrundade och nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.

I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner om deras relevans och trovärdighet utifrån syftet. Eleven kan, med säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.

Uppgifter

  • Massmediernas demokratiska roll.

  • Vad styr massmedierna?

  • Prov massmedia

  • Massmedierna

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: