👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning, addition och subtraktion.

Skapad 2019-03-25 19:46 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 4 Matematik
Du får bekanta dig mer med vårt talsystem, du får arbeta med stora tal upp till 1 000 000. Du får jobba med tallinjen, tals ordning och att storleksordna tal. Du får träna på att addera och subtrahera stora tal, och att växla över en eller flera nollor i subtraktion. Du får även träna på att redovisa och göra uträkningar med flera termer och att använda miniräknare.

Innehåll

Mål för avsnittet

Du kommer att utveckla kunskaper om:

  • positionssystemet inom talområdet 0 - 1 000 000
  • att addera och subtrahera tal inom talområdet 0 - 10 000 
  • att redovisa textuppgifter
  • att använda räknare

 

Vi kommer att arbeta med förmågorna:

Problemlösning - att du kan välja rätt strategi för att lösa problemet.

Metod - att du kan utföra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Begrepp - att du kan förstå och använda matematiskt språk.

Kommunikation - att du kan redovisa dina beräkningar och svar genom att prata eller skriva.

Resonemang - att du kan motivera ditt svar och kunna använda uppgiften i andra sammanhang.

Matriser

Ma
Taluppfattning, addition och subtraktion.

Rubrik 1

Ännu ej godkända kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Begrepp
Du behöver träna mer på att skriva tal i talområdet 1 – 1 000 000.
Du kan skriva tal i talområdet 1 – 1 000 000 Ex: skriv talet med siffror 6 hundratusental 6 tusental 5 hundratal 7 ental eller tretusen fyrahundratrettionio
Begrepp
Du behöver träna mer på att räkna uppåt, från ett givet tal.
Du kan räkna uppåt, från ett givet tal. Ex: Utgå från 58 000 och räkna uppåt med 10 000 i taget. Skriv de följande tre talen.
Begrepp
Du behöver träna mer på hur positionssystemet är uppbyggt.
Du vet hur positionssystemet är uppbyggt. Ex: Du kan byta plats på tiotalssiffran och tusentalssiffran.
Du visar säkerhet när det gäller positionssystemet.
Begrepp
Du behöver träna mer på att avläsa en tallinje.
Du kan avläsa en tallinje. Ex: Du kan sätta ut olika hundratusental på en tallinje som bara har exempelvis 100 000 och 1 000 000 utsatta.
Du kan avläsa en tallinje, med säkerhet.
Metod
Du behöver träna mer på att ställa upp och addera tal mellan 1–10000
Du kan ställa upp och addera tal mellan 1 – 10 000 Ex: 7542 + 1689
Metod
Du behöver träna mer på att ställa upp och subtrahera tal mellan 1 – 10 000, och träna mer på att växla in.
Du kan ställa upp och subtrahera tal mellan 1 – 10 000, du kan växla in. Ex: 6703 – 3547 och 5003 - 2356
Problemlösning
Du behöver träna mer på att redovisa och räkna ut uppgifter där det ingår flera steg i uträkningen.
Du kan redovisa och räkna ut en uppgift, där det ingår flera steg i uträkningen. Du vet när du ska använda dig av addition och subtraktion. Ex: Du handlar ett par byxor för 400 kr och en tröja för 250 kr. Du har tusen kronor att handla för. Hur mycket har du kvar?
Du redovisar en fungerande metod och löser en uppgift med säkerhet.
Problemlösing
Du kan skriva en textuppgift till en redovisning, där flera räkneoperationer ingår.