Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Adaptation 8.2

Skapad 2019-03-26 10:33 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Modersmål Engelska
What shapes a life? We look at social (class) structures and relationships, circumstances etc. What can we learn from literature about history and societal as well as personal development? What shapes a text? We look at interpretation and intertexuality and how different versions of a story can carry, strengthen, weaken or twist the ideas of the original.

Innehåll

CONTENT

We will...

...study two main texts - 'An Inspector Calls' by  J.B. Priestly's and 'Great Expectations' by Charles Dickens - in different forms. 

...look at how history and societal change is reflected in fiction.

...study some conventions of adaptation and drama.

...use storyboarding.

 

TARGET

By the end of the course you should...

...have expanded your vocabulary on drama and literature.

...be able to use storyboarding as a dramatic and an explanatory tool.

...be able to actively participate in text reading (in concrete terms: you can follow a text and without hesitation take over reading).

...have improved your ability to link literary themes and messages to real life (for the purpose of this course: how social class and age are portrayed and how history can be viewed through smaller (fictional) lenses).

...understand more about how adaptation works to different ends. 

...understand the concept of intertextuality.

 

ASSESSMENT

 • Context storyboard 
 • Readers' Theatre

 

RESOURCES

Audio of 'An Inspector Calls'

Full text of 'An Inspector Calls'

https://www.bbc.co.uk/bitesize/topics/zpr639q

 

Audio of 'Great Expectations'

Full text of 'Great Expectations'

https://www.bbc.co.uk/bitesize/topics/zc7bwxs

Uppgifter

 • Short story: Betrayals

 • Adaptation: Great Expectations

 • Great Expectations

 • Storyboard: Revolutions

 • Vocabulary expansion: Great Expectations

 • CYO Character

 • Literature and Revolution

 • Expand: The Fourth Industrial Revolution

 • HW: Read An Inspector Calls

 • Project: Society in AIC

 • Vocabulary - Drama

 • BBC Bitesize - AIC

 • Revision video

 • Improving your essay

 • Advanced analysis

 • Drama analysis

 • HW: Read Great Expectations ch.1-5

 • HW: Context: AIC

 • Quiz: AIC

 • Theme: AIC

 • HW: Great Expectations - 1998 movie

 • HW: Great Expectations Summary

 • Translation: Kapitulera omedelbart eller dö

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.
  Ml  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Ml  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  C 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 9
 • Eleven kan läsa olika texter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Ml  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Ml  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Ml  E 9
 • Eleven kan läsa olika texter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Ml  C 9
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
  Ml  C 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra utvecklade och relativt underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
  Ml  C 9
 • Eleven kan läsa olika texter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Ml  A 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
  Ml  A 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra utvecklade och relativt underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
  Ml  A 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  C 9
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  A 9

Matriser

En Ml
Critical Skills - Great Expectations

Yet to attain
Minimum goals attained
Minimum goals exceeded
Higher goals attained
Language
Ability to use correct and appropriate language.
Insufficiently academic and/or too many language errors.
Attemps some use of academic language, with occasional lapses to informal language.
For the most part free of informal language. Uses some subject terminology.
Correct. Academic language, tone and style. Subject terminology mostly used where possible.
Theme
Ability to discuss a theme as it relates to a text and to reality. Ability to relate experience (own or others) to a theme.
The concepts are not sufficiently explained and/or exemplified.
Treats, to the most part with accuracy and relevance, more than one aspect of concepts.
Clearly explains and accurately treats more than one aspect of given concepts and their relevance.
Clearly delineates, evaluates and treats, by both text and real life reference, more than one aspect of each concept.
Text
Ability to use a source to support ideas. Ability to use correct method to quote or reference other texts.
Does not accurately quote or reference texts and/or shows lacking accuracy or knowledge of content.
Uses at least 2 examples (quotes or references).
Discusses the text accurately, using examples to support arguments.
Treats several texts (e.g. both original text and film adaptation or more than one poem).
Depth of analysis
Ability to present ideas using examples, explanations and argumentative skills. Ability to evaluate personal opinions and support them with evidence.
Examples, explanations are missing or unsubstantial or inaccurate. Personal statements are unsupported and sweeping generalisations might exist.
Attempts use of the Point-Explanation-Example model and is at least partly accurate and relevant.
Some Point-Explanation-Example Includes personal opinion in an academically appropriate way.
Strong use of Point-Explanation-Example. Includes personal opinion in an academically appropriate way.
Conversation dynamics
Ability to take and follow the lead, to actively listen and support.
Insufficient input. (and/or) Evidence of insufficient listening to others.
Mostly prompted input.
Actively following and/or taking the lead, with mostly connected input. Supports members and attempts to moderate discussion.
Actively follows and takes the lead. Supports when necessary without dominating the conversation. Adapts by using re-phrasing, summarising or other clarification strategies.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: