Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läs en bok

Skapad 2019-03-26 11:56 i Mariaskolan Stockholm Grundskolor
• Läsförståelse. Öva dig på att läsa mellan raderna och tolka text för att fördjupa din läsupplevelse. • Boksamtal kring texten. Att utifrån frågor presentera sin bok och sedan delta i en diskussion kring boken.
Grundskola F – 9 Svenska
LÄS EN BOK – vilken du vill

Innehåll

 

LÄS EN BOK – vilken du vill Veckorna 36-41

 

Tid: veckorna 36-41

Redovisning: Läslogg, boksamtal och bokrecension.

 

Du ska börja med att dela in din bok i fem delar.  

Du kommer att ha i läsläxa (= du läser hemma) att läsa en del varje vecka.  

Varje vecka kommer du också att skriva läslogg om den del du läst. Läsloggen skriver du också hemma. Läsloggsfrågorna – se nästa sida.

 

Vi avslutar arbetet med boksamtal där alla får berätta om sin bok.

Du kommer efter boksamtalet att skriva en bokrecension av din bok.

 

 

 

·        

Uppgifter

 • Läslogg

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Bokrecension

Inte än
Insats krävs
E
Grundläggande kunskaper
C
Utvecklade kunskaper
A
Väl utvecklade kunskaper
Innehåll, röd tråd och sammanhang
 • Sv  7-9
 • Sv  E 9
Innehållet är något oklart
Innehållet framgår klart och tydligt.
Innehållet framgår klart och tydligt och texten förmedlar visst engagemang och/eller upplevelser.
Innehållet och dina egna tankar framgår klart och tydligt och du ger tydliga exempel på det du vill föra fram.
Analys/bedömning
 • Sv  E 9
Du återger det som händer i boken, men reflekterar inte över det.
Du kan presentera bokens innehåll samt göra enklare bedömningar utifrån dina egna tankar och värderingar.
Du kan presentera bokens innehåll och budskap samt göra en enklare analys och tolkning. Du använder dig av exempel från boken för att stärka din analys och tolkning.
Du kan tolka och analysera såväl berättarteknik som budskap och använder dig av exempel från texten för att illustrera författarens val.
Meningsbyggnad, grammatik, stavning
 • Sv  7-9
Meningsbyggnaden är mycket enkel och/eller felaktig på vissa ställen. Vissa ord eller idiomatiska uttryck används eller stavas fel.
Meningsbyggnaden är enkel.
Meningsbyggnaden är ganska varierad. Texten visar prov på god kunskap om ord och idiomatiska uttryck. Mågra få stavfel kan förekomma.
.Meningsbyggnaden är varierad. Få formella fel finns och skrivreglerna behärskas mycket bra i texten.
Språk, ordval, variation
 • Sv  7-9
Texten visar ett begränsat ordval.
Texten visar ett ganska begränsat ordval.
Ordvalet i texten är ganska varierat och till viss del anpassat till ämnet.
Ordvalet i texten är varierat och anpassat till ämnet.
Styckeindelning
 • Sv  E 9
Styckeindelning saknas.
Försök till styckeindelning har gjorts.
Styckeindelningen är i huvudsak korrekt.
Styckeindelningen är varierad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: