👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

JÄ VT19, Sp 9 - Kap 7-9. RJ

Skapad 2019-03-26 13:49 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Arbetsområdet avser kunskapsområdet: Skriva. F
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Kapitel 7- 9 med avseende på textinnehåll och grammatik.

Innehåll

Mål för elev

Vis att du förstår och kan använda dig av ordförrådet och grammatiken som tas upp i kap. 7-9. 

 Innehåll

I GAFE och i vår gemensamma drive  hittar du  information om vad du behöver studera och även facit till övningsbokens uppgifter

 

Genomförande

Torsdagen den 28/3  - Skriva och Ord/grammatik

Måndagen den 1 april 2019 - Hhör- och läsförståelse 

Tisdagen 2 april och torsdagen den 4 april - Muntligt

 

 

 

 

 

 Bedömning

Enligt matris nedan:

Kursplanemål

  • formulera sig och kommunicera i skrift och tal
  • Läsförståelse
  • Hörförståelse

 

 

Matriser

M2
Spanska -, Sp 9 VT 2019

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva
......... Skolverket) • Uttrycka sig i spansk skrift
Du visar att du har ett tillräckligt stort ordförråd för att besvara och beskriva många av de punkter som tas upp i provet. Du visar att du kan beskriva och en spansktalande person förstår vad det är du vill berätta trots eventuella misstag ........................... ...uttrycker enkelt och begripligt med fraser och meningar
Du visar att du har ett tillräckligt stort ordförråd för att besvara och beskriva något om de flesta av punkterna som tas upp i provet Du visar att du i de flesta falla behärskar de verbformer du använder och gör inte många grammatiska misstag. ........................... ...uttrycker enkelt, relativt tydlig och till viss del sammanhängande
Du visar att du har ett tillräckligt stort ordförråd för att besvara och beskriva alla punkterna som tas upp i provet. Du gör få misstag i de verbformer du använder och få övriga grammatiska misstag. ........................... ...uttrycker enkelt, relativt tydlig och relativt sammanhängande
Läsförståelse
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. ......... I dina svar på texterna du läst visar du att du förstått delar av texterna
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen ......... I dina svar på texterna du läst visar du att du förstått en stor del av texterna
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. ......... I dina svar på texterna du läst visar du att du förstått de huvudsakliga viktiga delarna av texterna
Ordkunskap + grammatik i kapitel 7- 9
Du visar att du har ett grundläggande ordförråd och kunskap i aktuell grammatik
Du visar att du har ett gott ordförråd och goda kunskaper i aktuell grammatik
Du visar att du har ett mycket bra ordförråd och mycket goda kunskaper i aktuell grammatik
Hörförståelse
Förstå och tolka innehållet i talat språk - hör förståelse
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Prata
Du visar att du kan beskriva och en spansktalande person förstår vad det är du vill berätta trots eventuella misstag ........................... ...uttrycker enkelt och begripligt med fraser och meningar
Du visar att du i de flesta falla behärskar de verbformer du använder och gör inte många grammatiska misstag. ........................... ...uttrycker enkelt, relativt tydlig och till viss del sammanhängande
Du gör få misstag i de verbformer du använder och få övriga grammatiska misstag. ........................... ...uttrycker enkelt, relativt tydlig och relativt sammanhängande