Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inför utvecklingssamtal årskurs 2

Skapad 2019-03-27 09:17 i Storkyrkoskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 2 SO (år 1-3) Engelska Idrott och hälsa Svenska NO (år 1-3) Matematik
Hur har det gått? Var är jag nu? Vart är jag på väg? Hur ska vi gå vidare?

Innehåll

Inför utvecklingssamtal

 

Björngårdsskolan/ Storkyrkoskolan

 

 

Läsåret 2019-2020

 

åk 2

Matriser

NO Sv Ma En Idh SO
Svenska - Läsa

Ht - Ja, jag kan
Ht - Jag ska lära mig
Vt - Ja, jag kan
Vt - Jag ska lära mig
Jag andas vid komma och stannar vid punkt.
Jag kan läsa bekanta texter med flyt med hjälp av blidstöd.
Jag kan läsa bekanta texter med flyt.
Jag kan läsa enkla faktatexter.
Jag kan koppla det vi läser till egna erfarenheter.
Jag kan berätta om det jag läst i en bok eller annan text.

NO Sv Ma En Idh SO
Svenska - Skriva

Ht - Ja, jag kan
Ht - Jag ska lära mig
Vt - Ja, jag kan
Vt - Jag ska lära mig
Jag kan använda stor bokstav.
Jag kan skriva med små bokstäver.
Jag kan skriva läsligt och andra kan läsa vad jag skriver.
Jag kan skriva en text med hela meningar och sätta punkt.
Jag använder mellanrum mellan orden i mina meningar.
Jag använder frågetecken där det passar.
Jag kan skriva en enkel berättande text med början, händelse och slut.
Jag kan skriva en enkel faktatext med hjälp av stödord, till exempel fyrfältare eller tankekarta.

NO Sv Ma En Idh SO
Svenska - Samtala

Ht - Ja, jag kan
Ht - Kan utvecklas
Vt - Ja, jag kan
Vt - Kan utvecklas
Jag kan berätta vad jag tycker, tänker eller vet.
Jag kan lyssna när andra berättar något.
Jag kan berätta om något jag arbetat med eller lärt mig.

NO Sv Ma En Idh SO
Matematik

Ht - Ja, jag kan
Ht - Jag ska lära mig
Vt - Ja, jag kan
Vt - Jag ska lära mig
Jag kan läsa och skriva alla tal mellan 0-100
Jag känner mig säker på addition och subtraktion i talområdet 0-100 utan tiotalsövergång.
Jag har automatiserat multiplikation upp till tabell 5
Jag kan förstå och lösa ett matematiskt problem.
Jag kan berätta hur jag tänker och visa med matematikst språk. (addition, subtraktion och multiplikation)
Jag har en strategi när jag räknar addition
Jag har en strategi när jag räknar subtraktion
Jag kan formulera ett matematiskt problem som jag själv eller andra kan lösa
Jag kan förklara följande matematiska begrepp:
DUBBELT HÄLFTEN FLER FÄRRE STÖRRE ÄN MINDRE ÄN = ADDITION SUBTRAKTION TERM SUMMA DIFFERENS DIVISION MULTIPLIKATION FAKTOR PRODUKT TIOTAL ENTAL HUNDRATAL TUSENTAL

NO Sv Ma En Idh SO
Annat ämne

Ht -- Ja, jag kan
Ht - Kan utveckla
Vt - Ja, jag kan
Kan utveckla
Engelska
Tala: Kunna säga enkla meningar. Kunna sjunga enkla sånger. Lyssna: Kunna förstå enkla meningar som någon säger. Läsa: Kunna läsa enkla meningar Förstå ord och fraser i närmiljön. Skriva: Kunna skriva enkla ord och meningar.
No
Namnge några djur och växter. Kunna några av människans kroppsdelar och sinnen. Beskriva några olika material och hur de kan sorteras. Kunna göra egna fältstudier utifrån tydliga instruktioner. Göra enkla observationer av årstider. Visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
SO
Har kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter. Kan samtala om normer och regler i vardagen. Kan ange några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet. Kan beskriva hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ge förslag på hur man kan bidra till hållbar utveckling. Kan identifiera riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och hur man kan bete sig säkert i trafiken. Kunna göra enkla jämförelser mellan livet förr och nu. Kunna göra enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp. Kan samtala om elevnära livsfrågor och veta lite om judendom, kristendom, islam och gamla myter. Kunna genomföra enkla intervjuer, observationer och mätningar, och sammanställa resultaten.
Idrott
Kunna använda sin kropp genom att springa, hoppa och klättra. Kunna delta i enkla lekar och danser och följa deras regler. Kunna leka och röra sig i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge. Förstå vikten av motion, kost, lek och natur- och utevistelser för hälsan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: