Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inför utvecklingssamtal årskurs 3

Skapad 2019-03-27 10:48 i Storkyrkoskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 3 NO (år 1-3) Bild Idrott och hälsa Slöjd Musik Svenska Engelska Matematik SO (år 1-3)
Hur har det gått? Var är jag nu? Vart är jag på väg? Hur ska vi gå vidare?

Innehåll

Inför utvecklingssamtal

 

Björngårdsskolan/ Storkyrkoskolan

 

 

Läsåret 2019-2020

 

åk 3

Matriser

NO Sv Ma Mu En Sl Bl Idh SO
Svenska - Läsa

Svenska: Läsa

Ht - Ja, jag kan
Ht - Jag ska lära mig
Vt - Ja, jag kan
Vt - Jag ska lära mig
Jag kan läsa olika typer av texter med flyt.
Jag kan använda mig av olika lässtrategier på ett fungerande sätt.
Jag kan plocka ut viktig fakta ur en text.
Jag kan visa att jag förstått en text jag läst genom att återberätta eller sammanfatta delar av innehållet.
Jag kan koppla det jag läst till egna erfarenheter och enkelt berätta vad texten handlar om och förstå dess budskap.

NO Sv Ma Mu En Sl Bl Idh SO
Svenska - Skriva

Svenska: Skriva

Ht - Ja, jag kan
Ht - Jag ska lära mig
Vt - Ja, jag kan
Vt - Jag ska lära mig
Jag skriver med läslig handstil.
Jag kan skriva en text på dator eller iPad.
Jag använder genomgående stor bokstav och punkt i mina texter.
Mina texter har en röd tråd med inledning, handling och avslut.
Jag kan stava vanligt förekommande ord samt dubbelteckning.
Jag kan skriva en faktatext med egna ord, efter att jag sökt information i en bok, på nätet eller i en artikel.
Jag kan skriva en faktatext kring viktiga begrepp: ex. utseende, föda och boplats.
Jag kan ge och ta emot respons för hur man kan utveckla en text.

NO Sv Ma Mu En Sl Bl Idh SO
Svenska - Samtala

Svenska: Samtala

Ht - Ja, jag kan
Ht - Jag ska lära mig
Vt - Ja, jag kan
Vt - Kan utvecklas
Jag kan bidra till samtalet här och nu, genom att lyssna på andra och hålla mig till innehållet.
Jag deltar i samtalet genom att ställa frågor eller säga något om det vi pratar om.
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner.

NO Sv Ma Mu En Sl Bl Idh SO
Matematik

Matematik: Taluppfattning och tals användning

Ht - Ja, jag kan
Ht - Jag ska lära mig
Vt - Ja, jag kan
Vt - Jag ska lära mig
Jag har automatiserat uppdelningen av talen 1-9
Jag har automatiserat addition och subtraktion i talområdet 10-19 utan tiotalsövergång
Jag har automatiserat addition och subtraktion inom talområdet 10-19 med tiotalsövergång
Jag har automatiserat addition och subtraktion inom talområdet 20-99
Jag kan räkna uppställning både inom addition och inom subtraktion
Jag har förstått att multiplikation är upprepad addition
Jag har automatiserat multiplikationstabellerna 0-10

Matematik: Problemlösning

Ht - Ja, jag kan
Ht - Jag ska lära mig
Vt - Ja, jag kan
Vt - Jag ska lära mig
Jag kan läsa och förstå ett matematiskt problem
Jag kan förstå vilket/vilka räknesätt jag ska använda för att lösa uppgiften
Jag har alltid med rätt enhet i mina svar.
Jag kan diskutera matteproblem med kompisar
Jag kan skriva hur jag tänkt och svara med matematiskt språk
Jag kontrollerar alltid om mitt svar är rimligt
Jag kan en strategi vid addition
Jag kan en strategi vid subtraktion

NO Sv Ma Mu En Sl Bl Idh SO
Annat ämne

Engelska

  • En  1-3   Enkla beskrivningar och meddelanden.
Ht - Ja, jag kan
Ht - Kan utveckla
Vt - Ja, jag kan
Kan utveckla
Tala, lyssna, läsa och skriva
Tala: Jag kan berätta om mig själv och min vardag. Jag kan berätta om kända platser, personer eller intressen. Lyssna: Jag kan förstå enkla meningar som någon säger. Jag förstår enklare filmer och sånger på engelska. Jag förstår enkla instruktioner. Läsa: Jag kan läsa enkla texter och förstår ord och fraser från min närmiljön. Jag förstår enkla instruktioner. Skriva: jag kan skriva enkla ord och meningar. Jag kan göra enkla presentationer, både muntligt och skriftligt.

NO (Biologi, Fysik och Kemi)

Ht - Ja, jag kan
Ht - Kan utveckla
Vt - Ja, jag kan
Kan utveckla
No
Jag kan ge exempel på livscykler och näringskedjor hos några djur och växter. Jag förstå vad tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse betyder. Jag kan beskriva några olika material och hur de kan sorteras. Jag kan göra egna fältstudier utifrån tydliga instruktioner och sammanställa och presentera mina resultat. Jag kan några enkla fakta om ljud och ljus. Jag kan ge exempel på egenskaper hos vatten och luft.

SO (Samhällskunskap, Historia, Geografi och Religion)

Ht - Ja, jag kan
Ht - Kan utveckla
Vt - Ja, jag kan
Kan utveckla
SO
Jag kan beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras. Jag kan beskriva några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta. Jag kan ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer. Jag kan förklara typiska saker för urtid och forntid. Jag kan beskriva hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ge förslag på hur man kan bidra till hållbar utveckling. Jag kan göra jämförelser mellan livet förr och nu i Sverige. Jag kan samtala om livsfrågor och ange likheter och skillnader mellan judendom, kristendom, islam och gamla myter. Jag kan genomföra enkla intervjuer, observationer och mätningar, och sammanställa resultaten. Jag kan kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.

Idrott och Hälsa

Ht - Ja, jag kan
Ht - Kan utveckla
Vt - Ja, jag kan
Kan utveckla
Idrott
Jag kan använda sin kropp genom att springa, hoppa och klättra. Jag kan orientera mig i närmiljön och förstår enkla kartors uppbyggnad och kan använda mig av begrepp som beskriver rumslighet. Jag förstår vikten av motion, kost, lek och natur- och utevistelser för hälsan. Jag förstår allemansrättens grunder.

Textilslöjd och Trä/metallslöjd

Ht - Ja, jag kan
Ht - Kan utveckla
Vt - Ja, jag kan
Kan utveckla
Slöjd
Jag känner till materialens egenskaper och användningsområden, till exempel metall, textil och trä. Jag kan namn på verktyg och redskap och de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Jag kan skapa saker där jag förstår att färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck. Jag vet några av slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.

Musik

Ht - Ja, jag kan
Ht - Kan utveckla
Vt - Ja, jag kan
Kan utveckla
Musik
Jag kan sjunga i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel. Jag kan skapa enkla former av musik. Jag kan namnge olika slagverk, blåsinstrument, stränginstrument och tangentinstrument. Jag vet att rytm, klang, dynamik och tonhöjd fungerar som byggstenar för att musicera och komponera musik. Jag kan några musiksymboler, bilder och tecken. Jag vet hur några instrument låter och ser ut.

Bild

Ht - Ja, jag kan
Ht - Kan utveckla
Vt - Ja, jag kan
Kan utveckla
Bild
Jag kan skapa berättande bilder, till exempel sagobilder. Jag kan använda teknikerna; teckning, måleri, modellering och konstruktion. Jag kan några namn på olika tekniker och verktyg, till exempel papier-maché, collage, akvarell och penslar. Jag kan göra bilder och filmer digitalt, till exempel fotografera och göra animeringar. Jag förstår att olika element bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund. Jag kan skapa och berätta om informativa bilder, historiska bilder, reklam och hur de är utformade och fungerar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: