Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik - Kraft och tryck 7A/7B/7E

Skapad 2019-03-27 12:25 i Forssaklackskolan Borlänge
Grundskola 7 – 9 Fysik
Varför har man dubbdäck på vintern? Varför hålls vi kvar på marken oavsett vart på jorden vi befinner oss? Det här och mycket mer får vi svar på under området kraft och tryck.

Innehåll

Arbetsgång och delmål 

 

Vecka 13-15

Delmål: 

KRAFT:

 • Veta vad som menas med tyngdkraft 
 • Veta vad som menas med en kraft och i vilken enhet man mäter den i
 • Veta vad som menas med en motkraft
 • Känna till begreppen tyngdpunkt och stödyta

Genomgång krafter: https://www.youtube.com/watch?v=cJyuXkPLIek

 

TRYCK:

 • Förstå vad som menas med tryck
 • Veta vad lufttryck och vattentryck är
 • Känna till Arkimedes princip

Genomgång tryck + några experiment: https://www.youtube.com/watch?v=Ukj47vh78LE

Övertryck/undertryck: http://fysik.ugglansno.se/wp-content/uploads/2017/09/f1-9-Övertryck-och-undertryck.pdf

Vätsketryck/Arkimedes princip/Kommunicerande kärl:  https://www.youtube.com/watch?v=atbyh-pbW-A

 

Läromedel 

Lärobok Fysik Direkt , häfte

 • Kraft s. 110-113
 • Tryck s. 114-119

Länkar:

Film, olika typer av krafter: https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=26&article=EDUS74072

Animering balans/jämvikt: https://phet.colorado.edu/sims/html/balancing-act/latest/balancing-act_en.html

Film, tryck: https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=26&article=EDUS991060

Tryck i vätskor och gaser: https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=26&article=X%202758

Arkimedes princip: https://fysik.ugglansno.se/arkimedesprincip/

Genomgång kraft Youtube : https://www.youtube.com/watch?time_continue=392&v=mMsugqMc8ro

Genomgång tryck Youtube: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Px9sO_4GU4w

 

Bedömning: Prov

7A - fredag v.15

7B - tisdag v.16

7E - Onsdag v.16

Uppgifter

 • PowerPoint - Kraft

 • PowerPoint - Kraft

 • Labb. Krafy

 • Powerpoint kraft

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Kraft och tryck åk 7

Nivå 0
Når inte målen
Nivå 1
Når målen
Nivå 2
Når målen
Nivå 3
Når målen
Använda fysikens begrepp, modeller och teorier
Eleven ska utveckla sin förmåga att använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
Du behöver utveckla dina baskunskaper om tryck och kraft.
Du har baskunskaper om tryck och kraft. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i fysiken på en grundläggande nivå. . Du använder till viss del grundläggande begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om tryck och kraft. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i fysiken på ett utvecklat sätt. Du använder till stor delbegrepp, modeller och teorier .
Du har mycket goda kunskaper om tryck och kraft. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i fysiken på ett välutvecklat sätt. Du använder genomgående begrepp, modeller och teorier. .
Upptäckter och deras betydelse
Du behöver utveckla dina baskunskaper om tryck och kraft för att kunna resonera om fysikens upptäckter och deras betydelse.
Du ger ett exempel på hur fysikens upptäckter har påverkat människors levnadsvillkor.
Du ger exempel och förklarar hur fysikens upptäckter har påverkat människors levnadsvillkor.
Du ger exempel och förklarar ingående och detaljerat hur fysikens upptäcker har påverkat människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: