Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sårbara Platser

Skapad 2019-03-27 13:52 i Hålabäcksskolan A Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 8 Geografi
Vi lär oss om sårbara platser och skriver ett enskilt arbete om en sådan plats.

Innehåll

CENTRALT INNEHÅLL

• Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.

• På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och Samhällen kan förebygga risker.

 

FILMER

Chasing Corals - Om korallrevens sårbarhet.

Jordens krafter - Översvämningar

 

ORIENTERINGSUPPGIFT

Fyll i Keynote om olika naturkatastrofer.

 

INLÄMNINGSUPPGIFT

Du ska välja en "sårbar" plats i världen. Platsen ska vara utsatt för risker och hot av naturen eller av människan. Till exempel översvämningar, torka, jordbävningar, föroreningar osv. Det kan vara en stad, en ö, en region, ett område osv.

·      INLEDNING: Beskriv först kortfattat platsen och vad riskerna och hoten är. Ge historiska exempel på vad som har hänt eller fortfarande händer.

·      PLATSEN: Beskriv platsen ur ett allmänt perspektiv.

·      HOTET: Beskriv risken/hotet ur ett allmänt perspektiv.

·      PLATSENS SÅRBARHET: Förklara varför platsen är utsatt för risker och hot. Det vill säga, vilka är orsakerna till att platsen är sårbar.

·      KONSEKVENSER: Redogör för vilka konsekvenser det kan få (och har fått) för natur och människa. På kort och lång sikt. Lokalt och globalt.

·      ÅTGÄRDER: Vad har man gjort för att förebygga riskerna och minska eventuella konsekvenser? Vilka lösningar finns? Vilken kapacitet har man att hantera katastrofen när den väl har skett?

·      LÖSNING: Föreslå en lösning för att minska risken/hotet och konsekvenserna.

 

 

 

Uppgifter

  • Arbeta med sårbara platser En översikt

  • Inlämning Arbetet Sårbara Platser

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: