Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vitsippan 2019-2020 Temaarbete Läslust

Skapad 2019-03-27 15:06 i Äppelbyns förskola Båstad
Förskola
Vi läser boken Floyd i Kokkolokkoskogen och följer med i hans äventyr då vi utforskar vår miljö. Tex. Vattnets kretslopp, hur det blir natt och dag, hur vår natur ser ut. Vi illustrerar bilderna via Smartboarden.

Innehåll

MÅL/MÅLOMRÅDE Lpfö18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av tolka, ifrågasätta och samtala om dessa
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor natur och samhälle påverkar varandra
 • förståelse för hur människor olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av , tolka, ifrågasätta och samtala om dessa

                 

SYFTE:

Få en förståelse för hur vår natur och miljö är uppbyggd och hur den fungerar för att kunna utveckla en kunskap och förståelse kring hållbar utveckling. Vi läser böckerna om Floyd i Kokkolokkoskogen och Floyd i Människolandet och genom dessa får barnen följa Floyds äventyr och får se sambanden mellan vår natur/miljö och människan och hur vi genom våra val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling. 

VETENSKAPLIG GRUND/BEPRÖVAD ERFARENHET:

Boken om Floyd har utgivits av organisationen Håll Sverige Rent och utgivningsåret är 1995. Boken har använts i olika sammanhang i ett lärandesyfte.

BARNKONVENTIONEN:

Artikel 28: Varje barn har rätt till utbildning.

LÄRANDE/DETTA VILL VI UTVECKLA:

Vi vill att barnen ska få ett intresse för vår natur och miljö för att kunna värna om den och förstå sambanden för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Vi har sett att barnen har ett stort intresse för naturen och miljöfrågor och de har erfarenhet av t.ex. sopsortering som finns både hemma och på förskolan och då kan vi ge barnen en förståelse för och kunskap om för att kunna se samband i vår natur och miljö.

Vi fångar upp barnens intressen och tar tillvara på deras tankar.

Det är viktigt att de utvecklar sin kunskap om och får en förståelse för hur t.ex. vattnets kretslopp ser ut, hur olika väderfenomen fungerar, hur växter, luft och sol påverkar varandra och hur vi människor påverkar vår natur och miljö.

 

UTBILDNING/UNDERVISNING:

Vi arbetar med boken och läser den. Vi pratar om det som står i den. Vi har aktiviteter utifrån boken där vi jobbar med olika experiment, fakta, skapande aktiviteter.

Vi använder olika tekniker och digitala plattformar för att synliggöra. Vi tittar på bilder och foton för att kunna förstå.

Vi delar in barnen i mindre grupper.

 

FÖRÄLDRASAMVERKAN:

Föräldrarna samtalar hemma med sina barn och diskuterar fortlöpande det vi gör på förskolan och dialog med lärarna.

 

SÅ HÄR SKA VI SYNLIGGÖRA LÄRANDET / UTVECKLINGEN:

Vi gör en dokumentation över allt arbete. Vi tar foton, sparar teckningar, skapande aktiviteter, vi gör experiment, filmer. Vi gör barnen delaktiga i vår dokumentation genom att ta tillvara på deras idéer, tankar och reflektioner. Vi sätter upp material på våra  väggar för att det ska bli synliggjort och levande för alla.

Kopplingar till läroplanen

 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18

Matriser

Systematiskt kvalitetsarbete/Pedagogisk dokumentation

Med processen i fokus

avdelning och datum
 • Lpfö 18   öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
Dokumentation
Ny nivå
Nuläge.
Vår målbild
Planerade åtgärder/förändringar
Så här blev det. Reflektion utifrån åtgärder/förändringar.
Nytt nuläge
Ta med reflektionerna och formulera nuläge utifrån målbild, åtgärder/förändringar och reflektioner.
Ny aspekt

Ny rubrik

Dokumentation
Ny nivå
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: