Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO, Religioner och tro, år 2

Skapad 2019-03-27 16:31 i Sunnerstaskolan Uppsala
Religioner och tro.
Grundskola F – 2 SO (år 1-3)
Vi ska ta reda på vad religion och tro är och vad det kan betyda för oss människor.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområdet:

1. Konkretisering av syfte

Den här planeringsperioden kommer du...

• Att utveckla kunskap om de tre stora religionerna kristendom, islam och judendom.
• Att utveckla förståelse över vad som förenar och vad som skiljer de olika religionerna åt.
• Att utveckla förmåga att reflektera över olika livsfrågor, vilket kan öppna upp för förståelse och respekt mellan människor.

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll

Att leva tillsammans

 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Att leva i närområdet

 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.

Att leva i världen

 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Undervisning

 • fördjupa dina kunskaper om de tre religionerna
 • samtala och läsa faktatexter om religionerna
 • diskutera och reflektera över likheter och skillnader mellan de olika religionerna
 • se på filmer om religioner
 • arbeta skapande

Begrepp vi kommer att samtala om:

kristendom, islam, judendom, synagoga, moskè, kyrka, Tora, Koranen, Bibeln, Gud, Allah

Bedömning

 • kunna koppla symboler till respektive religion 
 • berätta muntligt om någonting viktigt för varje religion
 • redovisa muntligt
 • skriva faktatexter

Dokumentation

I din temabok.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: