Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livsåskådningar en jämförelse.

Skapad 2019-03-27 21:00 i Brattebergsskolan 7-9 Öckerö
Det här materialet använder Brattebergsskolan som mall för att skapa sina planeringar.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Vi ska under veckorna 14-17 arbeta med några olika livsåskådningar. Ni väljer gemensamt i gruppen en livsåskådning som ni sedan jämför med vald religion.

Innehåll

 

Livsåskådningar, en jämförelse

 

Ni kommer under veckorna 14-17 arbeta med ämnet livsåskådningar. Ni ska två och två välja en livsåskådning som intresserar er.

Muntlig presentation.

 Inlämning senast den 28/4. Kamratrespons sker vid redovisning.

Följande punkter ska redovisas:

·       Gör en inledande kort presentation av den valda religionen t ex när det gäller historia, utbredning, speciella riter och heligs skrifter. Glöm inte att förklara relevanta begrepp.

·       Välj två punkter ni vill undersöka t ex synen på Gud eller livet efter detta. Det är viktigt att ni får med betydelsen för utövarna. Här väljer ni att skriva om en punkt var.

·       Jämför den valda livsåskådningen med en av de religioner ni arbetat med tidigare som t ex kristendomen eller islam.

·       Jämför med era egna åsikter. Viktigt att bådas åsikter är synliga.

·       Källor och källkritik.

 

Förslag på inriktningar:

Scientologikyrkan                                            Satanism

Jehovas vittne                                                    Shamanism

Mormoner                                                        Sufism

Hare Krishna

Ateism/ Humanism

Sikhismen

New age

Sidor att gå in på:

www.so-rummet.se

www.yvonnesjostrand.com

www.religionsfroknarna.se

 

Vad ni ska kommentera:

·       Finns en inledande presentation? Hur är den?

·       Finns det med en tydlig jämförelse, alltså inte bara ett uppradande av fakta?

·       För de ett enkelt/utvecklat/välutvecklat resonemang om olikheterna/likheterna? Motivera. Ge förslag på förbättringar.

·       Hur beskriver de källorna? För de ett enkelt/utvecklat/välutvecklat resonemang om källorna? Motivera. Ge förslag på förbättringar

Kopplingar till läroplanen

 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.
  Re  7-9
 • Sekulära livsåskådningar, till exempel humanism.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
  Re  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 9
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Re  E 9
 • Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  C 9
 • Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sam­ manhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
  Re  C 9
 • Eleven kan söka infor­mation om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Re  C 9
 • Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  A 9
 • Eleven kan också föra välutvecklade och nyan­serade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
  Re  A 9
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informa­tionens och källornas trovärdighet och relevans.
  Re  A 9

Matriser

Re
Religionskunskap

Argumentation och diskussion.
Eleven för enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Eleven för utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Eleven för välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Källor och källkritik.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: