Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden vt 2019

Skapad 2019-03-28 08:55 i Rönnängs skola Tjörn
Forntiden: Bondestenåldern - Järnåldern
Grundskola 3 Bild SO (år 1-3) Svenska
Forntiden, åk 3

Innehåll

Undervisningens innehåll: Vad?

Du ska få lära dig om den tid i vår historia som kallas för forntid.
Vi kommer att arbeta med de tidsåldrar som kallas för jägarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi kommer att arbeta med faktatexter och väva samman so med sv.
Vi kommer att jobba i helklass, mindre grupper och enskilt.
Vi kommer att väva samman so med bild.
Vi kommer att titta på en film till respektive tidsålder.
Vi kommer att lyssna på sagor.

Vi kommer att arbeta med tidslinjer för att få begrepp om när i tid de olika tidsåldrarna ägde rum

Titta på spår i vår närmiljö

Vi arbetar i Loops och i "Min bok om forntiden".

 

Kunskapskrav för år 3

Här kopplar du kunskapskraven från läroplanen, se längre ner på sidan.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:
-läsa och förstå faktatexter som handlar om forntiden och använda dig av innehållet.
-beskriva och förklara forntiden med egna ord och bilder.
-skriva egna faktatexter.
-vara aktiv vid genomgångar och gemensamma diskussioner.

Konkretisering av bedömningen

Du ska:
-kunna namnge samt tidsordna jägarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern samt järnåldern.
-kunna beskriva och jämföra människornas bostäder, mat, kläder, vapen och gravar under de olika tidsåldrarna under forntiden.
-kunna räkna upp några avgörande skillnader mellan de olika tidsåldrarna.
-kunna reflektera kring hur livet skiljer sig idag från livet under forntiden.
-kunna läsa och förstå enkla faktatexter samt använda dig av innehållet för att kunna skriva egna faktatexter.
-kunna måla bilder som berättar om respektive ålder.
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: