Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 5 - A trip to London!

Skapad 2019-03-28 13:18 i Snöstorpsskolan Halmstad
I titelrutan ovanför skriver du arbetsområdets titel. I denna "beskrivningsrutan" kan du skriva en kort beskrivning av planeringen som bara vi pedagoger kan se. I rutorna till höger fyller du i skolform, årskurs och ämne. Klicka på spara när du gjort dina val.
Grundskola 5 Engelska
Let's go to London and visit all the famous attractions!

Innehåll

Våra mål

 

Du kommer att utveckla din förmåga att:

- kunna uttrycka dig på engelska och göra dig förstådd (Speaking)

- kunna förstå det som sägs på engelska talad i lugnt tempo (Listening)

- kunna formulera dig med fraser och meningar  när du skriver (writing)

- kunna förstå det du läser (reading)

- kunna bearbeta texter

Så här arbetar vi

 

 Vi kommer att:

 • Läsa texter
 • Göra rollspel
 • Titta på filmklipp
 • Lyssna på hörförståelse
 • Skriva vykort

Bedömning

 Du visar att utvecklat dina förmågor genom att:

 

Godtagbara kunskaper

Jag under rollspelen uttrycker mig på ett enkelt och begripligt sätt när jag pratar

- Jag förstår det viktigaste av det som sägs på enkel engelska talad i lugnt tempo  

- Jag formulera mig enkelt och begripligt med fraser och meningar när jag skriver

- Jag förstår det viktigaste av det som står på enkel engelska om vardagliga och välbekanta ämnen

- Jag ändrar mina texter efter respons av någon annan

 

Mer än godtagbara kunskaper

- Jag under rollspelen uttrycker mig enkelt och tydligt när jag pratar med andra. Jag anpassar fraser och 

meningar till syfte, mottagare och situation

- Jag förstår helhetenoch detaljer av det som sägs på enkel engelska talad i lugnt tempo med 

- Jag formulerar mig enkelt och tydligt med fraser och meningar. Jag skriver till viss del sammanhängande.

- Jag kan förstå helheten av det som står på enkel engelska, samt viktiga detaljer i texter om vardagliga och välbekanta ämnen.  

- Jag ändra och förbättra mina texter efter respons av någon annan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  A 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  A 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  A 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  A 6
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  A 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: