Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pinnskogen

Skapad 2019-03-28 13:27 i Parkskolan Norrtälje
Planering för utevistelse Pegasus fritidshem ht 2018
Grundskola 2 – 3 Idrott och hälsa NO (år 1-3)
Varje tisdag går vi till Pinnskogen direkt efter mellis.

Innehåll

Syfte

Utevistelsen ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor (tex gå, klättra,bygga, balansera) och de ska ges möjlighet att skapa ett intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. 

Undervisning och arbetsformer

Varje tisdag går vi till Pinnskogen. Ibland är det valfritt att följa med och ibland väljer vi vilka grupper som ska gå till skogen. I skogen får eleverna själva välja vad de vill göra. Vi har gemensamma lekar som är frivilliga och drivs av pedagog och elever tillsammans. Eleverna kan även ta med fotboll och spela på fotbollsplanen bredvid. 

Under året genomför viett experiment med eleverna. Under höstterminen gräver vi ner en planka med dessa material på: ekologiskt bananskal, icke ekologiskt bananskal, mjuk plats, hård plast, keramik, metall, hushållspapper, kartong. Vi dokumenterar genom att fotografera och gräver sedan upp plankan under våren. Tanken är att vi ska se vad som har hänt med de olika materialen under tiden de legat i jorden. 

Vi tar med oss påsar för att plocka skräp i naturen. 

Utvärdering

Vi utvärderar uppgiften i gemensamma diskussioner i elevgruppen. Vi utvärderar hur eleverna vistas och rör sig ute i naturen kontinuerligt genom diskussioner i personalgruppen. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Lgr11  -
 • Närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation.
  Lgr11  -
 • Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  Lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: