👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva en berättelse

Skapad 2019-03-28 13:43 i Vallkärra skola Lunds för- och grundskolor
Det här är en enkel mall med förslag på rubriker och innehåll för olika avsnitt i planeringen. Använd den gärna och omarbeta innehållet efter dina egna behov och/eller din skolledares anvisningar.
Grundskola 6 Svenska
Hur beskriver man personer och miljöer på ett levande sätt? Hur bygger man upp en spännande berättelse?

Innehåll

Mål

 • Du ska kunna skriva en berättelse med gestaltande person- och miljöbeskrivningar.

Arbetets innehåll

Ni kommer att få skriva en längre berättelse där ni tränar på att beskriva personer, miljöer, känslor mm. Berättelsen ska ha en fängslande inledning, en handling och en tydlig avslutning. Genren och innehållet i berättelsen bestämmer ni själva. Till er hjälp har ni häftet "berättelser" samt er tankekarta. 

Arbetssätt och redovisning

Ni skriver berättelsen enskilt. Ibland sitter ni tillsammans med era skrivkompisar där ni ger varandra tips och hjälp på vägen. När ert första utkast av berättelsen är färdig läser ni upp den för era skrivkompisar som ger kamratrespons och ger förslag på ändringar eller förbättringar. Ni arbetar sedan enskilt vidare med att redigera texten. När den är färdig lämnar ni in den till lärare för rättning.

När lärare rättat er berättelse läser ni upp er berättelse för varandra i mindre grupper. Ni ska också göra en framsida där titel och författare (du själv) framgår.

Som avslutande uppgift utvärderar vi uppgiften.

Bedömning

Du blir bedömd på din förmåga att skriva en berättelse.

Se matrisen.

Reflektion-utvärdering

1) Varför skriver man en tankekarta innan man ska skriva en berättelse?

2) Vad var svårast i arbetet med berättelsen? Vad var lättast?

3) Vad i berättelsen blev du mest nöjd med? Vad skulle du vilja utveckla/göra annorlunda?

4) Hur har det fungerat med kamratrespons?

5) Kommer vi ihåg alla skrivregler? Behöver i repetera? (Stor bokstav, skiljetecken, stavningsregler)

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Skriva en berättelse

E
C
A
Berättande texter
Eleven skriver en berättelse som innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
Eleven skriver en berättelse som innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
Eleven skriver en berättelse som innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Skriva texter
Eleven skriver en berättelse med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Eleven skriver en berättelse med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
Eleven skriver en berättelse med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
Skrivregler
I texten använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texten använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texten använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.