👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gracias 7: capítulos 9 - 12

Skapad 2019-03-28 16:16 i Örbyhus skola åk 7-9 Tierp
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
I kapitel 9 -12 kommer vi att lära oss bland annat klockan, att berätta om en dag och fritid. Vi arbetar med textboken och övningsboken Gracias 7.

Innehåll

1. Innehåll

Det vi lär oss:

 • klockan
 • veckodagarna
 • att berätta om en dag
 • att tala om din fritid
 • att använda och böja -er verb och -ar verb i presens
 • att använda verbet "ir" och verbet "tener"
 • att använda frekvensord: ofta, ibland...
 • att samtala om vad du har och måste göra

2. Arbetssätt

TAL: Muntligt tränar vi genom att man läser en och en, tillsammans hela klassen och i dialoger.

SKRIFT: Skriftligt tränar vi genom att göra övningar i övningsboken, skriva en text om sig själv och sin familj samt skriva en dialog om ett handlingstillfälle. Skriva av det som skrivs på tavlan.

LÄSA: Läsa texter i textboken.

HÖRA: Lyssna på texter från textboken. 

3. Bedömning

Prov efter kapitel 5 - 8.

Läxförhör varje vecka.

Arbete med material, övningsbok, stenciler, gracias.eu med mera i klassrummet.

4. Planering 

 

Vecka 

Måndag 

Tisdag 

Torsdag 

v. 2

 

Repetera 

Kapitel 9 

Lyssna på texten sid 36-37 

Övningar: 1-5, 

Läxa: berätta vad Adrian gör enbart med hjälp av bilderna. 

v.3 

Kapitel 9 

Övningar: 7-8 

Muntlig övning

Kapitel 9

Hörövning sid 66

Göra klart övningarna på kapitel 9 

Kapitel 10 

Topplistan.

Lyssna på texten. 

Övningar: 1-2, 4-7 

Läxförhör 

Läxa: Övning 6 i par att träna in en dialog. 

v.4 

Kapitel 10 

Genomgång av hur man komparerar -ER verb. 

Övningar: 1-2, 4-7 8-9 Kapitel 10 

Hörövning sid 73. 

Övningar: 8-9 

Muntlig övning 

Kapitel 10 

Topplistan 

Göra klart övningarna på kapitel 10. 

Spela upp läxan.

Läxa: kunna rabbla och skriva verben tocar, tomar och escuchar. 

v.5 

Kapitel 11 

Lyssna på texten. 

Övningar: 1-2, 4 -8 

Kapitel 11 

Topplistan

Göra klart övningarna på kapitel 11. 

Lyssna på texten till kapitel 12 

Övningar: 1-2 

Kapitel 11  

Läxförhör

Hörövning sid 80. 

Övningar 9-11

Muntlig övning.


Läxa: Göra minitest till kapitel 11 på gracias hemsida.

v.6 

Kapitel 12 

Genomgång av tener + que 

Övningar: 3-4, 6-10. 

Kapitel 12 

Hörövning 

Repetera inför prov. 

Repetera inför provet 

v.7 

Repetera inför provet. 

Prov – läsförståelse + muntligt 

Prov - hörförståelse + skrivuppgift

v.8 

LOV 

LOV 

LOV 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9

Matriser

M2
Mål och Bedömningsmatris Moderna språk år 7-9

Tala

Inte nått målen för E
Kunskapskravet för betyg E
Kunskapskravet för betyg C
Kunskapskravet för betyg A
Inte bedömd vid detta tillfälle
Muntlig framställning
Hur du kan presentera en text eller ett ämne.
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med ord fraser och meningar. Du kan göra enstaka enkla förbättringar.
Du kan uttrycka dig enkelt, ganska tydligt och något sammanhängande. Du kan göra enkla för bättringar.
Du kan uttrycka dig enkelt, ganska tydligt och ganska sammanhängande.Du kan göra enkla förbättringar
Muntlig interaktion
Hur du samtalar/pratar med någon och för samtalet vidare
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser, meningar. Du kan använda dig av någon strategi.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och något sammanhängande med ord, fraser, meningar. Du kan använda dig av några olika strategier.
Du kan uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser, meningar. Du kan använda dig av flera olika strategier.

Skriva

Inte nått målen för E
Kunskapskravet för betyg E
Kunskapskravet för betyg C
Kunskapskravet för betyg A
Inte bedömd vid detta tillfälle
Skriftlig framställning
Hur du skriver t.ex en text om ett visst ämne och arbetar med din text.
Du formulerar dig enkelt och begripligt med ord, fraser, meningar. Du kan göra enstaka enkla förbättringar
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och något sammanhängande Du kan göra enkla förbättringar.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du kan göra enkla förbättringar.
Skriftlig interaktion
Hur du kan skriva t.ex brev och meddelanden.
Du formulerar dig enkelt och begripligt med ord fraser, meningar. Du kan använda dig av någon strategi.
Du kan uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser, meningar. Du kan använda dig av några olika strategier.
Du kan uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser, meningar som i något mån anpassas till syfte, mottagare, situation. Du kan använda dig av flera olika strategier

Läsa

Inte nått målen för E
Kunskapskravet för betyg E
Kunskapskravet för betyg C
Kunskapskravet för betyg A
Inte bedömd vid detta tillfälle
Läsförståelse
Vad du förstår i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Hur du visar din förståelse
Du förstår det mest väsentliga. Du kan i enkel form redogöra fr förståelsen och med godtagbart resultat agera från instruktioner. Du kan använda dig av någon läsningsstrategi och kan söka information från olika medier med viss relevans.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer. Du kan redogöra för förståelsen i enkel form genom att kommentera innehåll och tydliga detaljer. Du kan med tillfredsställande resultat agera utifrån instruktioner. Du kan välja och använda dig av läsningsstrategier. Du kan söka information från olika medier på ett relevant sätt.
Du förstår helheten och kan uppfatta väsentliga detaljer. Du kan översiktligt redogöra för innehåll och detaljer. Du kan med gott resultat agera utifrån instruktioner. Du kan välja och använda dig av läsningsstrategier. Du kan på ett relevant och effektivt sätt välja information från olika medier.

Lyssna

Inte nått målen för E
Kunskapskravet för betyg E
Kunskapskravet för betyg C
Kunskapskravet för betyg A
Inte bedömd vid detta tillfälle
Hörförståelse
Vad du förstår i tydligt talat, enkelt språk om vardagliga och välbekanta ämnen. Hur du visar din förståelse
Du förstår det mest väsentliga. Du kan i enkel form redogöra fr förståelsen och med godtagbart resultat agera från instruktioner. Du kan använda dig av någon lyssningsstrategi och kan söka information från olika medier med viss relevans.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer. Du kan redogöra för förståelsen i enekel form genom att kommentera innehåll och tydliga detaljer. Du kan med tillfredställande resultat agera utifrån instruktioner. Du kan välja och använda dig av lyssningsstrategier. Du kan söka information från olika medier på ett relevant sätt.
Du förstår helheten och kan uppfatta väsentliga detaljer. Du kan översiktligt redogöra för innehåll och detaljer. Du kan med gott resultat agera utifrån instruktioner. Du kan välja och använda dig av lyssningsstrategier. Du kan på ett relevant och effektivt sätt välja information från olika medier.