Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FYS och egen utveckling år 9

Skapad 2019-03-28 16:28 i Svanberga skola Norrtälje
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
I detta moment kommer du att arbeta med Puls/kondition och styrka både praktiskt och teoretiskt. Du kommer att testa olika sätt att träna för att ge dig bra förutsättningar att vara fysiskt aktiv i framtiden. Du kommer också att få möjlighet att jobba mot ett individuellt mål, baserat på vilka förmågor du vill/behöver utveckla.

Innehåll

 

Under fem veckor kommer vi att utveckla olika förmågor inom styrketräning och puls/konditonsträning. 

 

Syftet med detta område är att du ska få möjlighet att uppleva effekter av olika aktiviteter och träningsformer samt förutse risker vid fysisk aktivitet. Du kommer genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter. Vi vill även ge dig kunskap inför framtiden kring hur man kan utföra olika styrkeövningar och puls/konditionsträning. Vi strävar efter att du ska förstå de positiva effekterna av träning i olika former, och lära dig olika begrepp som hör till hälsa och träning.  

 

Centralt innehåll. Vi kommer arbeta med styrketräning och puls/konditionsträning. Vi kommer prata om hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan. Förebyggande av skador genom till exempel styrketräning.  

 

Arbetsform. Vi kommer på lektionerna arbeta med stationer i form av cirkelträning med fokus på styrka och puls/kondition. Teori blandar vi med det praktiska.  

 

Utvärderingsform/bedömningDu kommer att få utvärdera din träning efter varje genomfört pass.

Du blir bedömd på

-hur du anpassar övningarna till sammanhanget vid passen

-utvärdering och reflektion efter varje träningspass.

 • Vilka övningar gick bra? Motivera?
 • Vilka övningar behöver jag utveckla? Motivera? 

 

 

Tisdag

Torsdag

18

FYS Paolos 15

Eget arbete

19

NP SO

Eget arbete

20

FYS Stationer, ergonomi

Eget arbete

21

FYS Stationer, muskler

Eget arbete

22

FYS Tabata

LOV

23

IUG Parkour

LOV

24

Näst sista skoldagen

Sommarlov

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
  Idh  7-9
 • Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Idrott och hälsa

E
C
A
Förmåga att:
röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Förmåga att:
praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh
Du kan utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om aktiviteternas påverkan på hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteternas påverkan på hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteternas påverkan på hälsan och den fysiska förmågan.
Förmåga att:
förebygga risker vid fysisk aktivitet
 • Idh
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: