👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsning: Jenny av Jonas Gardell

Skapad 2019-03-29 08:43 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Du läser Jenny. Förutom att läsa kommer du också i olika övningar kopplat till boken träna din muntliga och din skriftliga förmåga.
Grundskola 8 – 9 Svenska
Läsprojekt Jenny

Innehåll

Kursplan i ämnet

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är: Att eleven utvecklar sin förmåga att:

Delar ur det centrala innehållet som fokuseras på under arbetsområdet är:

Arbetssätt och undervisning

Du läser Jenny i skolan och hemma om det behövs.

 • Du följer ett lässchema vecka för vecka och efter får du lösa uppgifter som är kopplat till texten. Uppgifterna besvarar du på lektionstid och du kommer inte att få ut uppgifterna i förväg.

När boken är utläst får du lösa uppgifter men också delta i ett samtal kring boken utifrån givna frågeställningar. 

  ”Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och ut¬veckla kunskaper och värden. Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga” (kap 1, s 9).

Eleven ska också träna på att kunna ”använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt” (kap 3, s 123).

Visa vad du lärt dig

 • Besvara frågor kopplat till texten efter den aktuella läsningen
 • Delta i ett samtal efter att boken är utläst

Tidsram

Boken är uppdelad i olika läsavsnitt som läses veckovis. Varje avsnitt behandlas genom att du får arbeta med uppgifter på lektionstid.

Bedömning

Se kunskapskraven som gäller läsa i Lgr 11 Svenska

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9