Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Affären

Skapad 2019-03-29 09:04 i Vattholmaskolan Uppsala
Tema affären genomförs på fritids och har som syfte att träna kunskaper och förmågor i främst matematik och samhällskunskap.
Grundskola F – 3 SO (år 1-3) Matematik
Tema Affären har ett lekfullt upplägg och riktar sig till eleverna på fritids. Eleverna får under leken träna förmågor inom både matematik och samhällskunskap.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområdet:

LGR-11, del 1 ur skolans värdegrund och uppdrag:

Skapande och undersökande arbete samt lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska även sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll

Undervisningen i tema affären ger eleverna  förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
 • Använda matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.
 • Träna normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
 • Träna demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

 

 

Konkretisering av kunskapskraven

Här konkretiserar du kunskapskraven och beskriver vad eleven ska kunna efter avslutat arbetsområde. 

Undervisning och bedömning

Här beskriver du hur undervisningen kommer utformas för att eleven ska ges förutsättningar att träna sina förmågor.

Affären ska finnas för alla barnen på fritids.  Barnen bestämmer vad som ska säljas. Affären använder endast kontanter.

Viss tillverkning av varor kommer ske.

Barnen behöver hjälp av personalen  att turas om så att fler som villa vara där får plats.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: