👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skräpmonster

Skapad 2019-03-29 09:28 i Svartnäsgården Borlänge
Förskola
Återvinning

Innehåll

Nuläge -

Vi har utifrån vårt målområde Grön flagg börjat introducera återvinning i barngruppen. Barnen visar ett intresse för det skräp som blir på förskolan & vart det tar vägen.

Syfte -

Vi vill introducera återvinning i barngruppen på ett tydligt & lekfullt sätt. Vi vill att barnen ska förstå vikten av att värna om vår miljö.

Förutsättningar/Genomförande -

Vi vill att barnen själva ska kunna återvinna det skräp som blir på avdelningen, därav ska våra sopkärl finnas lättillgängliga på avdelningen.

Vi har hittat ett material som kallas för Skräpmonster, ett material för tydliggörande av återvinning, som vi har tänkt använda oss utav i undervisningen. Varje så kallat skräpmonster samlar på olika typer av skräp,

"Pappis" samlar på papper, "Kompostina" på gammal mat etc.

Vi introducerar ett skräpmonster i taget för att det ska bli tydligt & lättsamt för barnen. Våra monster kommer att finnas på avdelningen exempelvis på våra återvinningskärl, men även i det rum vi har samling då vi planerar att utföra en del utav vår återvinning i storgrupp på samlingen. I samlingssituationen så planerar vi bland annat att samtal runt vilket skräp som ska slängas var.

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016