Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 2-3, ht 2020

Skapad 2019-03-29 10:26 i Lekstorpsskolan Lerum
Grundskola 2 – 3 Musik
Undervisningen i ämnet musik syftar till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna på musik. Denna planering syftar till att på en grundläggande nivå ge eleverna förutsättningar att: - utveckla sina förmågor att sjunga i olika former och genrer samt lyssna efter och följa puls, takt och rytmer. - utveckla sina kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer, såväl den egna som andras. - utveckla sina förmågor att analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala och kulturella sammanhang.

Innehåll

Vilket innehåll ska vi arbeta med? 

 • Sjunga tillsammans i olika former: unison sång, kanonsång och växelsång
 • Använda rösten som instrument med olika rytmer, klanger och dynamik
 • Imiterar och improviserar med rörelser, rytmer och toner
 • Associationer, tankar, känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
 • Olika musikinstrument, vad de heter, hur de låter och ser ut.

 

På vilka olika sätt arbetar vi med innehållet? 

 • Vi sjunger tillsammans i stor grupp.
 • Vi använder både kroppen och rösten på olika sätt för att utforska musiken.
 • Vi lyssnar på, samtalar om och gestaltar musik.
 • Vi ser på film och arbetar enskilt med olika uppgifter.

 

Dessa mål strävar vi mot under arbetsområdet. 

 • Kunna delta i gemensam sång och i någon mån kunna följa rytm och ton.
 • Kunna beskriva musikupplevelser samt kunna beskriva hur musik kan påverka andra människor.
 • Kunna känna igen musik från olika genrer och kulturer.
 • Kunna ge exempel på några olika instrument från olika instrumentgrupper.

 

Jag kan visa mina kunskaper genom att ...

 • Aktivt delta i gemensam sång under musikpassen samt övriga aktiviteter i musikundervisningen.

 

Centrala ord och begrepp 

unison, kanon, växelsång, rytm, puls, takt, ton, moll, dur

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: