Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik och moral

Skapad 2019-03-29 10:43 i Munkegärdeskolan Kungälv
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Finns det gånger då det är ok att ljuga? Är det ok med dödsstraff? Är det ok med abort? Nu ska vi lära oss att resonera och argumentera om olika dilemman utifrån några etiska modeller

Innehåll

Syftet med arbetsområdet är att vi ska reflektera över livsfrågor och identiteter samt kunna resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar utifrån etiska modeller. 

Vi kommer att arbeta om fyra olika etikmodeller; 

-Konsekvensetik

-Pliktetik

-Sinnelagsetik

-Dygdetik

För att lära oss förstå och kunna använda de första tre (konsekvens,plikt och sinnelagsetik) så kommer vi att utifrån dessa diskutera olika argument i olika situationer. Detta kommer vi sedan ha ett prov på V. 18. 

Dygdetiken kommer vi att studera utifrån populärkulturen och där ska vi analysera hur olika människor framställs och vilka egenskaper som anses vara bra.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
  Re  7-9
 • Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9
 • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.
  Re  7-9

Matriser

Re
Grundmatris Religion lgr 11

Når ej målen
E
C
A
Livsfrågor/åskådningar
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sam­manhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyan­serade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Etik & moral
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: