Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi VT19 åk7

Skapad 2019-03-29 10:49 i Kyrkskolan 7-9 Ludvika
Ekologi
Grundskola 7 – 9 Biologi

Ekologi är vetenskapen om hur allt levande hänger samman. Ekologi handlar om samspelet mellan organismerna och den omgivande miljön. Ordet ekologi betyder "läran om huset" och huset syftar på jordklotet, vårt unika hem.

Med kunskaper om samspelet mellan alla levande varelse, får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, med respektekt och kunskap om miljö.

Innehåll

Syfte

Syftet med detta område är att du skall kunna ställa ekologiska frågor och kunna besvara dem med förklaringar som bygger på samspelet mellan organismerna och miljön.

Centralt innehåll

Till det här området arbetar vi med följande delar ur kursplanen:

Konkretiserade mål

När vi är klara med detta område ska du:

 • Veta vad ett ekosystem är och vad det innehåller.
 • Ha kännedom om olika ekologiska modeller, så som näringskedja, näringsväv samt näringspyramid.
 • Ha förståelse för energiflöde i ekosystem.
 • Kunna beskriva kretsloppen för vatten och kol.
 • Förstå vad fotosyntesen är och hur det fungerar - jämföra med cellandning/förbränning.
 • Kännedom om växthuseffekten och några av växthusgaserna.
 •  Förstå sambanden i något ekosystem.
 • Kunna ge exempel och identifiera olika ekosystem i vatten och på land
 • Att inse människans ansvar för allt levande på jorden.

 

 

 

Ord och Begrepp

Att du skall kunna förklara följande begrepp:

 • Fotosyntes
 • Cellandning/förbränning
 • Ekologi
 • Ekosystem
 • Biosfär
 • Population, samhälle
 • nisch
 • nedbrytare
 • kretslopp
 • producent, konsument
 • näringskedja, näringsväv
 • ekosystemstjänst

Undervisningen

Vi kommer ha  genomgångar, enskilda uppgifter, fältstudie, gemensamma förhör och gruppuppgifter.

Det kommer att bedömas:

 • hur man förstår och använder begrepp och modeller
 • kännedomen om några av jordens ekosystem och hur organismernas samverkan kan beskrivas
 • förmåga att bygga upp en näringsväv, kretslopp och näringspyramid.
 • förmåga att delta aktivt i olika observationer, etiska diskussioner, experiment
 • förmåga att beskriva hur någon atom, exempelvis en kolatom, ständigt vandrar i ett kretslopp 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: