Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområde ULL

Skapad 2019-03-29 12:17 i Vinbergsskolan Falkenberg
Vi arbetar med ull, kardar ull och tovar enkla former med vatten och såpa.
Grundskola 3 Slöjd
Du kommer arbeta med ull, karda ull och lära dig tekniken nålfiltning.

Innehåll

Elevdel

Mål för arbetsområdet

Du ska kunna var ullen kommer från.
Du ska kunna och vad den är bra att användas till och varför.
Du ska kunna karda ull.
Du ska kunna tova med hjälp av filtnål. 

Bedömning

Att du vet var ullen kommer ifrån.
Att du vet något den är bra att användas till och varför.
Att du kan använda kardor och karda ull.
Att du kan tekniken nålfiltning.                                                                                                                                                                           Att du med hjälp kan välja hur du ska göra.
Att du kan berätta vad du har gjort.

Undervisning

Vi pratar om fåret och ullen. Vad ull är bra att använda till och varför (dess egenskaper). Hur ull används idag och förr, i Sverige och andra länder och kulturer.


Du kommer få karda ullen och nålfilta en form med nålfiltade mönster utifrån en egen design.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.
  Sl  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  A 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  A 6

Matriser

Sl
Karda och tova med ull

1
2
3
Ull, karda och tova År 3
 • Sl
Har ännu ej uppnått målen för lägsta nivå.
Eleven kan medverka i att formge och framställa ett slöjdföremål genom att arbeta med materialet ull. Eleven kan också medverka i att karda och tova ull. Eleven har kännedom om yllets ursprung.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt formge och framställa ett slöjdföremål genom att arbeta med materialet ull. Eleven kan också på ett delvis fungerande sätt karda och tova ull. Eleven har kännedom om yllets ursprung.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt formge och framställa ett slöjdföremål genom att arbeta med materialet ull. Eleven kan också på ett väl fungerande sätt karda och tova ull. Eleven har kännedom om yllets ursprung.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: