Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkglädje

Skapad 2019-03-29 12:40 i Skattkistans förskola Hörby
Förskola
Då språket är en naturlig del i kommunikationen och samspelet med andra vill vi lyfta det ytterligare på ett lekfullt sätt i verksamheten. Redan idag kan vi se att barnen visar intresse för sagor, sånger och ramsor.

Innehåll

Bakgrund:

Kommunikation och språk är några av barnets viktigaste redskap genom livet, och det är genom dem som barn gör sig förstådd och förstår sin omvärld.

Att få möjlighet till att kunna uttrycka sig och bli hörd är en rättighet som gäller alla barn, men som förutsätter att barnet kan kommunicera på något sätt.

Många barn som kommer till förskolan har ännu inte utvecklat sitt talspråk, har annat modersmål än svenska eller någon funktionsnedsättning som gör att deras möjlighet till kommunikation med andra människor påverkas.

Det är därför av stor vikt att vi på förskolan aktivt jobbar för att främja barnens möjligheter till kommunikation och språkutveckling.

Nuläge:

Många barn i gruppen fångas av bokläsning, boksamtal, sagolådor, rim/ramsor och visar på att de vill ha mer och mer. Material har tagits fram som rekvisita och annat att uppmuntra barnen vidare. Samtal har förts kring karaktärer, händelser och känslor i sagorna/ramsorna.

Barnens intresse har även fortsatt in i ateljén att skapa figurer och annat till sagorna.

För att få in en del i det digitala lärandet har vi introducerat puppet pals på lärplattan där barnen kan  ”leka” med figurer och göra en film med sin egen röst till. Vi har också använt projektorn och storbild för sång/rörelse, rim och ramsor, det är en mycket uppskattat aktivitet hos barnen.

En av sångerna som handlar om fem små apor som retar krokodilen har fångat barnens intresse lite extra så det har blivit som ett projekt under en tid nu, där alla moment som beskrivits har ingått. 

 

Detta vill vi utveckla:

Vi vill bygga vidare på barnens språkglädje och öka barnens språkförmåga.

Barnens förmåga att kommunicera genom talspråk eller alternativa kommunikationsformer, som tecken eller bilder.

Så här ska det gå till:

Vi ska ha böcker tillgängliga på många platser på avdelningen, för att bygga upp intresset hos barnen och skapa spontana stunder för bokläsning och boksamtal.

Ge barnen förutsättningar för att känna språkglädje genom att använda många olika uttrycksformer, såsom sång, musik, rim/ramsor, sagor, drama, bild och form, tecken som stöd.

Skapa lärmiljöer som inbjuder till kommunikation och samspel mellan barn/barn, barn/pedagog.

Lyfta lekens betydelse för barnens språkutveckling.

Följa barnens intresse för bokstäver och ordbilder.

Använda digitala verktyg i vår undervisning och fånga barnens lärprocesser  med fokus på språket.

 

 

Så här ska vi synliggöra utvecklingen:

I lärloggar på Unikum, vårt webbverktyg.

Dokumentationsvägg på avdelningen.

Bilder från verksamheten i vår fotoram.

 

Reflektion:

Våra läslappar med bild på barnet och deras namn + "bokstavspluppar" används flitigt av barnen, många visar ett stort intresse för bokstäver. Det började med att flera barn visade nyfikenhet och lust att lära så ingången blev att hitta sin första bokstav på bokstavsormen som vi satte upp på väggen. Till sin hjälp hade de sina namn med foto som de kunde jämföra med. En del barn har verkligen bokstavsglasögonen på och hittar sina och kompisarnas  bokstäver i ord överallt. Detta har skapat kommunikation mellan barn/barn, barn/pedagog i olika sammanhang. Det har också väcks nyfikenhet hos barn som inte har reflekterat kring bokstäverna i sitt namn.

Vi tänker erbjuda olika roliga aktiviteter där barnen kan leka med bokstäver, något barn har fått prova Puppet pals på lärplattan och lekt med bokstäverna i sitt namn och gjort en film med sin röst till.( Hen upptäckte sina bokstäver när vi undervisade i appen och gjorde film med fem små apor som hoppade i sängen).

 

 

Vår dokumentationsvägg.

Analys:

När det finns lärmiljöer som inspirerar till att upptäcka ex. bokstäver, sånger, rim och ramsor skapar det förutsättningar för barnen att utforska och vara mer delaktiga i de val på aktiviteter som görs på förskolan. 

 

Vi pedagoger behöver tänka på vad är syfte/ mål med de lärmiljöer vi bygger upp och observera vad som barnen visar intresse för och utmana barnen vidare i sina lärprocesser.

 Det är ibland ett dilemma hur vi ska kunna göra materialet mer tillgängligt och presenterat för barnen i dessa åldrar.

Vi ser ett behov av att förnya och tillföra inredningsdetaljer ex. hyllor och förvaring för att göra lärmiljöerna mer inspirerande.

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Mind map

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: