👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Astronomi

Skapad 2019-03-29 15:29 i Gantofta skola Helsingborg
I arbetsområdet Astronomi ska du få lära dig mer om solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Du ska få lära dig hur dag och natt uppstår och varförvi har olika årstider. Du ska även få ta del av historiska upptäckter.
Grundskola 6 Fysik
I arbetsområdet Astronomi ska du få lära dig mer om solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Du ska få lära dig hur dag och natt uppstår och varför vi har olika årstider. Du ska även få ta del av historiska upptäckter och hur vi ser på universum.

Innehåll

Mål

 • kunna beskriva uppbyggnaden av solsystemets himlakroppar och dess rörelser
 • känna till solens betydelse för livet
 • kunna beskriva och förklara begreppen: dygn, månad och år relaterat till rörelserna i solsystemet
 • kunna beskriva begreppen solen, månen, stjärna, stjärnbild, planet, galax, komet och meteorit m.fl
 • känna till berättelser om vad man trodde förr om universum
 • kunna berätta om hur människan utforskat rymden

Arbetsbeskrivning

 • se olika filmer med diskussion
 • diskutera och resonera kring olika frågor
 • läsa olika faktatexter på Internet och forska i expertgrupper
 • lära oss att förklara begrepp som till höra området genom att redovisa för en hemgrupp
 • läsa om några vetenskapsmän som tillhör detta område

Bedömning

Gruppen gör en gemensam presentation utifrån målen för arbetsområdet. Eleverna tar del av varandras presentationer sedan görs ett enskilt förhör.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Astronomi

E
C
A
Fysikens ämnesområden
Du kan ge exempel och beskriva hur himlakroppar rör sig och hur vårt universum är uppbyggt. Du diskuterar på ett enkelt sätt varför det blir dag, natt, månader, år och årstider.
Du kan förklara och diskutera på ett utvecklat sätt hur himlakroppar rör sig och hur vårt universum är uppbyggt. Du diskuterar på ett utvecklat sätt varför det blir dag, natt, månader, år och årstider.
Du kan förklara och diskutera på ett välutvecklat sätt hur himlakroppar rör sig och hur vårt universum är uppbyggt. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt varför det blir dag, natt, månader, år och årstider.
Fysikens begrepp
Du har baskunskaper i fysik. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i fysiken. Du använder fysikens begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper i fysik. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i fysiken på ett utvecklat sätt. Du använder fysikens begrepp på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper i fysik. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i fysiken på ett välutvecklat sätt. Du använder fysikens begrepp på ett mycket bra sätt.
Naturvetenskapliga upptäckter
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilket sätt de är viktiga för hur människor lever idag
Du kan berätta om ett flertal naturvetenskapliga upptäckter och diskutera på ett utvecklat sätt hur de är viktiga för hur människor lever idag
Du kan berätta om ett flertal naturvetenskapliga upptäckter och diskutera på ett välutvecklat sätt hur de är viktiga för hur människor lever idag
Kommunikation
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör fysik genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör fysik genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör fysik genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Texter och redovisningar
Du kan använda information från olika källor för att skapa texter och redovisningar med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan använda informationen från olika källor för att skapa texter och redovisningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Du kan använda informationen från olika källor för att skapa texter och redovisningar med god anpassning till sammanhanget.