Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva: Reportage om prao

Skapad 2019-03-29 16:04 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Grundskola 7 – 9 Svenska
Under de närmaste veckorna kommer vi arbeta med att skriva reportage. Detta är en informerande tidningstext som inte är riktigt lika formell som en tidningsartikel men inte heller lika berättande som en novell. Materialet till ert reportage kommer ni hämta från er prao-plats där ni bland annat kommer hålla en kort intervju. Detta material kommer ni sedan skriva om till en informerande berättelse om vad ni varit på för arbetsplats.

Innehåll

Uppgift:

Din övergripande uppgift är att skriva ett reportage om din praoplats. För mer detaljerad information se den bifogade uppgiften.

 

Bedömning: 

I den här uppgiften bedöms dina skrivfärdigheter. Delvis bedöms din text efter hur väl den är anpassad efter formen reportage (språklig variation, att följa skrivregler och ordval). Delvis bedöms din text efter hur väl du samordnat bilder och olika typer av text (rubrik, bild, bildtext, ingress osv). Slutligen kommer ni i klassen att ge varandra kamratrespons och ni bedöms både i hur väl ni ger och i hur väl ni använder er av responsen.

 

Preliminär tidsplan:

v 14: Måndag: Genomgång av uppgiften. Börja läsa reportage.
Onsdag: Repetition av uppgiften. Genomgång reportage.

Torsdag: Repetition reportage. Genomgång intervjuteknik. Skriva intervjufrågor.

 

v 15: Prao

 

V 16: Påsklov

 

V 17: Måndag: Lediga

Onsdag: Repetition uppgiften. Sammanställa material.

Torsdag: Gymnasiemässa+Dunkers Helsingborg

 

v 18: Måndag: Genomgång: Skrivteknik. Börja skriva reportage.

Onsdag: Lediga (Första maj)

Torsdag: Fortsättning: Skrivteknik. Fortsätta skriva reportage.

 

V 19: Måndag: Skriva reportage.

Onsdag: Besök från FRIENDS

Torsdag: Genomgång: Bild och text. Fortsätta skriva reportage.

 

V 20: Måndag: Genomgång: Kamratrespons. Ge kamratrespons.

Onsdag: Orientering.

Torsdag: Fortsättning kamratrespons. Redigera reportage.

 

V 21: Måndag: Redigera reportage DEADLINE REPORTAGE 23:55

Uppgifter

  • Skriva reportage

Matriser

Sv
Skriva: Reportage om prao

Skriva texter

E
C
A
Språklig variation
Reportaget har en viss språklig variation i t.ex. meningslängd, meningsinledning och ordval. Texten är allmänt skriven och det finns en del onödig repetition.
Reportaget har en relativt god språklig variation i t.ex. meningslängd, meningsinledning och ordval. Texten är allmän, har viss onödig repetition men också precist beskrivna delar.
Reportaget har en god språklig variation i t.ex. meningslängd, meningsinledning och ordval. Texten är överlag precis och har mycket lite onödig repetition.
Textbindning
Reportaget har en enkel textbindning med i huvudsak fungerande stycken, rubriker och sammanhang.
Reportaget har relativt utvecklad textbindning med relativt fungerande stycken, rubriker och sammanhang.
Reportaget har välutvecklad textbindning med välfungerande stycken, rubriker och sammanhang
Anpassning till texttyp
Texten fungerar i huvudsak som ett reportage och innehåller alla delar (t.ex. brödtext, bild och intervju). Språket är förståeligt och i huvudsak korrekt vad gäller grammatik.
Texten fungerar relativt väl som ett reportage och innehåller alla delar (t.ex. brödtext, bild och intervju). Språket är relativt tydligt, formellt och relativt korrekt vad gäller grammatik.
Texten fungerar väl som ett reportage och innehåller alla delar. Språket är tydligt, formellt och korrekt vad gäller grammatik.

Sammanställningar

E
C
A
Beskrivningar och förklaringar
Reportaget ger enkla beskrivningar av praoplatsen och förklarar på något sätt varför den ser ut som den gör
Reportaget ger utvecklade beskrivningar av praoplatsen och förklarar varför den ser ut som den gör.
Reportaget ger välutvecklade och nyanserade (ur flera vinklar) beskrivningar av praoplatsen och förklarar varför den ser ut som den gör.
Struktur för citat
I reportaget blandas citat och brödtext på ett i huvudsak fungerade sätt (oftast stör det inte).
I reportaget blandas citat och brödtext på ett relativt väl fungerande sätt (det tillför nya vinklar och stör oftast inte).
I reportaget blandas citat och brödtext på ett väl fungerande sätt (det tillför nya vinklar och stör inte).

Kombinera text och andra typer av medier

E
C
A
I reportaget kombineras olika typer av text (t.ex. rubrik, ingress & bildtext) med bilder på ett sätt som i huvudsak förstärker och förtydligar texten.
I reportaget kombineras olika typer av text (t.ex. rubrik, ingress & bildtext) med bilder på ett ändamålsenligt sätt för att förstärka och förtydliga texten.
I reportaget kombineras olika typer av text (t.ex. rubrik, ingress & bildtext) med bilder på ett ändamålsenligt och effektivt sätt för att förstärka och förtydliga texten.

Ge omdömen och bearbeta text

E
C
A
Ge omdömen
Du ger enkel och framåtsyftande respons på textens innehåll, språk och uppbyggnad.
Du ger utvecklad och framåtsyftande respons på textens innehåll, språk och uppbyggnad.
Du ger utvecklad, nyanserad och framåtsyftande respons på textens innehåll, språk och uppbyggnad.
Bearbeta texten
Du använder responsen för att förbättra din text på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder responsen för att förbättra din text på ett relativt välfungerande sätt.
Du använder responsen för att förbättra din text på ett välfungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: