Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MA Procent 7

Skapad 2019-03-29 16:27 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Matematik
Det här kapitlet handlar om jämförelser. Vi kastar oss från bråk in i procent. Fast egentligen är de ju samma sak. Bara olika språk. Eller? Hundradelarna är i fokus nu i alla fall!

Innehåll

INNEHÅLL/CONTENT

Du lär dig genom att lyssna till lärarledda genomgångar på tavlan och delta i lärorika diskussioner i små grupper samt genom att arbeta med uppgifter i läroboken Matte Direkt 7.

Mycket fokus kommer att ligga på att kunna kommunicera (berätta i tal och skrift) hur du löser problemet.

 

 

MÅL/TARGET

MÅL:

Gröna kursen:

Du ska kunna:

 • beräkna hur mycket en viss procent av något är
 • procent med klockan
 • göra beräkningar med höjning och sänkning i procent
 • beräkna hur många procent en viss andel är
 • förstå och använda procent vid jämförelser
 • uttrycka andelar i bråkform, procentform och decimalform
 • beräkna hur mycket 100% är
 • de 4 räknesätten (som alltid)
 • avrundningsregler (som alltid)
 • "PEMDAS" (som alltid)

 

Röda kursen:

Du ska kunna:

 •  kunna använda decimaltal för att räkna ut delen eller det hela
 • koppla ekvationslösning till procentberäkning
 • räkna med upprepad sänkning eller höjning

 

Begrepp du behöver: procent, andel, del, det hela, hundradelar, procentform, decimalform, bråkform, rabatt, rea, höjning, sänkning, ursprungspris

 

(Ord som du gärna får, men inte behöver, lära dig nu: förändringsfaktor, ränta )

 

MATERIAL/RESOURCES

Matte Direkt 7 - kapitel och läxor

"Nyckeln"

NOMP

Delavstämning via Diagnos

 

 

BEDÖMNING/ASSESSMENT

Jag bedömer hur du resonerar under gemensamma arbetsuppgifter.

Jag bedömer hur du försöker ta dig an nya problem.

Prov på de 4 räknesätten

Prov på kapitlet

Uppgifter

 • 4 räknesätten Test

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
MA Procent 7

Kunna räkna med uppställning av valfri modell

 • Ma  7-9   Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
Nivå 1
Ej tillräckligt
Nivå 2
Grundläggande, men behöver utvecklas
Nivå 3
Utvecklad, men ej utan anmärkning
Nivå 4
Utan anmärkning
Addition
Subtraktion
Multiplikation
Division
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: