Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartkunskap

Skapad 2019-03-29 19:16 i Hässelby Villastads skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Pedagogisk planering SO, Kartkunskap

Innehåll

Elevdel

Under några veckor ska du få utveckla dina kunskaper kring världens geografi. Du ska till exempel få lära dig hur du hittar i en kartbok, titta på Google Earth, rita egna kartor och lära dig namn på viktiga platser. Du kommer att få lära dig om hur Sverige ser ut och förresten var ligger egentligen Stockholm?

Konkreta mål: Du ska efter avslutat arbetsområde ha utvecklat din förmåga att...

 • Förstå att kartan är en bild och att man kan använda en karta på många olika sätt.

 • Känna till några olika karttecken och färgmarkeringar på kartor.

 • Visa på en karta var du bor i Sverige.

 • Kunna namnge och peka ut världsdelarna, världshaven och Sverige.

 • Kunna de fyra väderstrecken; norr, söder, väster och öster.

 • Hitta i en kartbok genom att använda dig av koordinatsystem.

Bedömning: Vad som kommer att bedömas och hur du ska visa dina kunskaper...

 

 • Att du förstår att kartan är en bild av verkligheten och visar det genom att arbeta med olika sorters kartor och genom att du kan rita egna kartor.

 • Att du känner till världsdelarnas och världshavens namn och kan peka ut dem på en jordglob/karta.

 • Att du kan visa ungefär var du bor (Stockholm) på en karta över Sverige.

 • Att du kan göra enkla undersökningar med hjälp av väderstrecken norr, söder, öster och väster på en karta.

 • Att du kan hitta geografiska platser på kartan med hjälp av koordinater.

 

Undervisning: För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna...

 • Utgå från vad ni redan vet, era frågor och funderingar.

 • Jobba praktiskt med kartboken och andra kartor, jordgloben och väderstreck.

 • Rita egna kartor och lära oss kartecken.

 • Träna på att hitta i en skolatlas med hjälp av koordinater.

 • Använda Google Earth för att kika på platser som intresserar er.

 • Arbeta i par och enskilt.

 

 

 

 

Formell del

Arbetsområde: Kartförståelse

Ämne: SO (Geografi)

 

Syfte: De delar av syftet som ligger till grund för temat

 Lgr11 Geografi

Undervisningen ska ge eleverna kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer så att de kan orientera sig och dra slutsatser om natur- och kulturlandskap och om människors levnadsvillkor. På så sätt ska eleverna ges möjlighet att se världen ur ett helhetsperspektiv.

Kunskapskrav:

Centralt innehåll:

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3

Matriser

SO
Världen och kartkunskap

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Väderstreck
 • Ge  1-3
Du känner igen orden norr, söder, öster och väster.
Du vet vad de olika väderstrecken heter.
Du vet vad väderstrecken heter och kan också visa tex på en karta.
Världsdelar
 • Ge  1-3
Du kan namnet på någon världsdel.
Du kan namnet på flera världsdelar.
Du kan namnet på världsdelarna och kan peka ut dem på en karta eller jordglob.
Världshav
 • SO  1-3
Du kan namnet på något världshav.
Du kan namnet på flera världshav.
Du kan namnet på världshaven och kan också peka ut dem på en karta eller en jordglob.
Förmåga att:
Lyssna på genomgångar och visa aktivitet under lektionen
 • Sv  1-3
Du lyssnar och kan med hjälp/stöd av direkta frågor visa en viss form av aktivitet under lektionen
Du lyssnar och visar på god förmåga att vara aktiv under lektionen.
Du lyssnar oerhört aktivt och är mycket aktiv under lektionen genom att ställa frågor/ha funderingar.
Peka ut var Sverige ligger på kartan
 • SO  1-3
Du kan med hjälp/stöd peka ut var Sverige ligger på en världskarta
Du kan peka ut var Sverige ligger på en världskarta
Känner till kartans färger
 • SO
 • SO  1-3
 • SO  1-3
Du känner till olika färger på kartan och vad de betyder.
Du kan med hjälp av stödfrågor till kartan beskriva naturen på en specifik plats på jorden.
Du kan på egen hand beskriva hur naturen ser ut på en specifik plats på jorden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: