Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskola till förskoleklass - överföring gruppnivå

Skapad 2019-03-30 09:11 i Förskolan Marieberg Östhammar
Förskola
Detta är ett underlag inför överlämnandet på gruppnivå. Det syftar till vad blivande skolbarn har arbetat med det senaste året på förskolan. Underlaget används vid ett planerat möte mellan förskolans och skolans lärare och dokumenteras på Unikum.

Innehåll

Beskrivning av gruppens erfarenheter inom utveckling och lärande under nuvarande läsår

 * Vilka områden/ämnen har undervisningen fokuserat på? 

 Integritet - stopp min kropp. Skapande på olika sätt. Språk med rim och ramsor, återberätta sagan och även dansa sagan, drama, rörelse, och fantasi. BornholmsmodellenMatematik - mängd, antal, spel, läsa av en tärning, symboler i form av siffror och bokstäver.  Teknik i form av att skapa en stege -  göra en ritning, läsa den, bygga stegen och tillslut använda den. 

Rörelse ute och inne.

 

* Vilka arbetsformer har använts?

Vi har träffats i STOR grupp (alla 5 åringar på förskolan) då har vi gått till skogen, lekt och träffat kompisar från de andra avdelningarna. Grillat vår lunch runt öppen eld.

Nu i vår har vi fått tillgång till gymnastiksalen på KL.

Mindre grupp (4 barn) - helgrupp, arbeta två och två och enskilt. Vi har utforskat tillsammans, det har funnits mycket lust och nyfikenhet, de har delat med sig av sina kunskaper och ideer, dom har förmåga att lära av varandra. Problemlösande aktiviteter, frågeställningar, ta emot en instruktion, genomföra och sedan berätta. Leda och bli ledd. Tränat att stå ut med att det inte alltid blir som man vill eller har tänkt - barnen själva t.o.m använder uttrycket "du får stå ut med att...”.. Det finns mycket lust och glädje i gruppen.
Har lagt in rörelse mellan aktiviteterna för att de ska orka ha fokus och för att de ska vara ett lustfyllt lärande.

 

* Vilka förmågor, intressen och vilken kunskap visar barnen tecken på att ha utvecklat i relation till undervisningen?

Social utveckling - De fungerar enskilt och i grupp, de lyssnar och frågar drar slutsatser. Ger uttryck för egna åsikter, försöker förstå andras perspektiv. De har ett bra samspel. De har utvecklat språket, kommunikationen och matematiken.

 

* Tips till mottagande pedagog för att kunna möta gruppen på rätt nivå i deras utveckling.

Barnen är nyfikna och visar lust att lära.  

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: