Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra år 8

Skapad 2019-03-30 13:47 i Påskbergsskolan Varberg
Grundskola 8 Matematik
I det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med uttryck och ekvationer. Samtliga förmågor inom matematik kommer att bedömas: Begrepp, Metod, Problemlösning, Resonemang och Kommunikation.

Innehåll

Det här ska du kunna:  

 

 
 • Skriva uttryck 

  • Formulera ett uttryck med variabler (t ex x) utifrån bild eller händelse. T ex, en kvadrat har sidan 2x, teckna ett uttryck för kvadratens omkrets. 

   

  Förenkla uttryck 

  • Förenkla ett uttryck utan parenteser. 

  • Förenkla ett uttryck med + eller - före parentes. 

  • Kunna multiplicera ett tal med en parentes ex. 3(a+b) = 3a+3b 

  (För högre nivå ska du kunna multiplicera två parenteser med varandra) 

   

  Förstå uttryck 

  • Kunna förklara vad ett uttryck betyder med ord t ex 3x betyder 3 gånger så mycket som x. 

  • Likhetstecknets innebörd, att det ska finnas lika mycket på båda sidor om likamedtecknet. 

  • Förstå hur olika mönster är uppbyggda och kunna förklara dessa med ord. (För en högre nivå ska du kunna skriva en formel som beskriver mönstret och använda detta vid beräkningar). 

   

  Använda uttryck 

  • Kunna sätta in värdet i ett uttryck och beräkna det. T ex: Räkna ut värdet av uttrycket a+5 om a=2. 

  • Använda formler för att göra olika beräkningar t ex beräkna v om v=s/t och s = 20 km och t = 0,5 h (För högre nivå ska du kunna lösa ut olika delar ur en formel). 

   

  Lösa ekvationer 

  • Förstå att en ekvation innebär att ta reda på det som är obekant t ex x. 

  • Minst en metod för att kunna lösa ekvationer med alla fyra räknesätt. (Göra-lika-metoden/balansmetoden krävs för en högre nivå än E) 

  • Kunna använda prövning för att kontrollera att din ekvationslösning är korrekt. 

   

  Använda ekvationer 

  • Kunna lösa olika matematiska problem med hjälp av uttryck och ekvationer. 

   

Matriser

Ma
Algebra år 8

Ej tillräcklig kunskap
E
C
A
Begrepp
Du har kunskaper om några algebraiska begrepp. (2/4)
Du har goda kunskaper om algebraiska begrepp och visar det genom att använda dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om algebraiska begrepp och visar det genom att använda dem på ett väl fungerande sätt.
Metod
Uppgift 1
Du har valt någon metod och gjort i huvudsak korrekta beräkningar
Du har valt och använt ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget med gott resultat. (med balansmetod)
Metod 2
Uppgift 2
Du har valt någon metod och gjort i huvudsak korrekta beräkningar. (2/4)
Du har valt och använt ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget med gott resultat. (3/4)
Du har valt och använt ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget med mycket gott resultat. (4/4)
Problemlösning 1
Du kommer fram till rätt svar utan att använda ekvationslösning.
Du kommer fram till rätt svar med hjälp av ekvationslösning.
Problemlösning 2
Du kommer fram till hur många cirklar figur 8 har eller vilken figur som har 41 cirklar. Du beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt med hjälp av matematikens uttrycksformer.
Du kommer fram till hur många cirklar figur 8 har eller vilken figur som har 41 cirklar och beskriver sambandet med ord. Du beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt med hjälp av matematikens uttrycksformer.
Du löser hela uppgiften och beskriver sambandet med en allmängiltig formel. Du beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt med hjälp av matematikens uttrycksformer.
Resonemang 1
Du för ett resonemang som går att följa. Du motiverar dina val med godtagbara matematiska resonemang.
Du för ett resonemang med god struktur. Du kan se att problemet kan lösas på olika sätt
Resonemang 2
Du för ett resonemang som går att följa. Du motiverar dina val med godtagbara matematiska resonemang.
Du för ett resonemang med god struktur. Du kan se att problemet kan lösas på olika sätt med godtagbara matematiska resonemang.
Du för välutvecklade resonemang om tillvägagångssättet. Du kan se att problemet kan lösas på olika sätt och du för resonemang om det olika lösningarnas kvalitet. (Motivering med exempel och beräkning).
Kommunikation
Redovisningen omfattar en mindre del av uppgiften men är begriplig och möjlig att följa och du förstår det matematiska språket.
Redovisningen omfattar hela uppgiften och är av god kvalitet och du förstår och använder det matematiska språket.
Redovisningen omfattar hela uppgiften och redovisningen är tydlig med korrekt matematiskt språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: