Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik, Åk 9

Skapad 2019-03-30 19:34 i Norrsundsskolan Norrtälje
Energi
Grundskola 9 Fysik
Energi (av grekiskans ἐνέργεια energeia, arbete) är en fysikalisk storhet som beskriver något med potential att medföra rörelse, alltså inte nödvändigtvis arbete. Energi förväxlas ofta med exergi, som är arbete eller förmåga till arbete. Sambandet mellan energi och exergi framgår av termodynamikens andra huvudsats. Energi kan vara lagrad (potentiell energi eller lägesenergi) eller något som överförs. Ibland avses med energi helt enkelt utfört arbete. SI-grundenheten för energi är joule (J), men även enheterna kalori (cal), voltamperesekund (V · A · s), wattimme (W · h) och elektronvolt (eV) används, mest beroende på att energi historiskt har tolkats som olika kvantiteter i olika fysikaliska sammanhang fram till 1900-talet. I SI (internationella måttenhetssystemet) används definitionen av energi och effekt tillsammans med grundenheten strömstyrka för att definiera övriga elektriska enheter. Genom detta får man ett enhetligt system av enheter där det klart framgår att elektrisk energi och till exempel mekanisk energi inte skiljer sig åt till sin natur. Den totala energin i ett slutet system bevaras alltid och kan bara överföras från en energiform till en annan och aldrig skapas eller förintas. Detta faktum – energins oförstörbarhet – kallas energiprincipen. Energiprincipen kan dock tillfälligt brytas på grund av

Innehåll

Tidsperiod

vecka 18 - 24

 

Förmågor

 • Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
  Genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Övergripande mål och riktlinjer

 • Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
 • Tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö

Vad ska jag lära mig?

  • Energi!

 

         Vad ska jag  kunna och visa ? 

 

 • Sol strålning.
 • Energi och arbete.
 • Energi principen, energi omvandlingar.
 • Effekt - arbete på tid.
 • Energikällor, förnybara energikällor.
 • Kraftverk, sol, vind,vatten  och biobränsle, 
 • Geoenergi, kol, naturgas, kärnenergi

 

       Hur kan vi arbeta för att komma dit? 

 • Arbetsformer: Inläsning av fakta i ”Titano Fysik” sidan 145 - 168, genomgångar och föra anteckningar, film om Energi. med begreppskartor och frågor samt praktiska uppgifter.

 

       Utvärdering och bedömning:

       Formativ:

·                      Diskussioner, reflektioner, aktiviteter i grupp och individuellt.

·                     Begrepp, kommunikation och analysförmåga.

      Summativ:

      Genom diagnoser och prov.

Uppgifter

 • Energi och Arbete

 • Energiformer

 • Energi källor

Matriser

Fy
MA/NO+TK

Ämne/område

Fakta innehåll Analys Förståelse
E
C
A
Fakta
grundläggande kunskaper
goda kunskaper
mycket goda kunskaper
Analys
beskriver och kan ge exempel
förklara och visa på samband
förklarar, visar på samband och generaliserar
Förståelse
för enkla resonemang
för utvecklade resonemang
för välutvecklade resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: