👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lekar, kondition, orientering och lagspel utomhus veckorna 15-23

Skapad 2019-03-31 14:45 i Smedingeskolan Norr Kungsbacka Förskola & Grundskola
Eleverna i år sex, sju, åtta och nio arbetar med lekar och lagspel. De arbetar med syftet rörelseaktiviteter.
Grundskola 6 – 9 Idrott och hälsa
Vi kommer att arbeta med lekar, kondition och lagspel. Syftet är att utveckla samarbetsförmåga, individuell teknik, uthållighet och spelförståelse.

Innehåll

Arbetsprocess och lektionstid

 På lektionerna kommer du att utvecklas genom att du får:

 • lek/spelförklaringar
 • uppvärmningsövningar
 • uthållighetsövningar
 • teknik
 • spel
 • träna samarbete
 • träna orienteringskunskaper

Dessutom kommer du att få möjlighet att träna orientering inför orienteringsdagen som kommer att vara tisdag vecka 19 (mer information om denna dag får du av din idrottslärare).

 

Fokus kommer att vara teknik, individuella färdigheter och rörelse utomhus. Lektionerna innehåller uppvärmningsövningar, teknik, uthållighetsövningar & spel. Vi kommer också träna samarbete och att hjälpa sitt lag på bästa sätt. Innehållet på lektionerna och aktivitet kan variera från grupp till grupp. Alla passen kommer att vara utomhus vilket innebär att det blir kläder efter väder.

Preliminärt schema

Vecka 15 - Slagträvarianter

Vecka 17 - Kondition

Vecka 18 - Fortsatt kondition, möjlighet till att träna orientering inför orienteringsdag

Vecka 19 - Fotboll (tisdag orienteringsdag)

Vecka 20 - Kombinerad kondition och styrka

Vecka 21 - Frisbee/lacrosse

Vecka 23 - Frisbee/lacrosse

 

Bedömning

Se matris nedan. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
  Idh  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Lekar, kondition, orientering och lagspel, veckorna 15-23

På väg
E
C
A
Rörelseaktiviteter år 7+9
(lekar/lagspel)
Du har inte deltagit på lektionerna så att du har kunnat visa hur leken och/eller spelet ska genomföras.
Du har deltagit och visar med dina rörelser i spelet att du har förstått hur leken och/eller spelet ska genomföras.
Du visar i leken/spelet relativt god teknik (t.ex. du visar att du kan passa, ta emot, har kontroll på redskapet) och dina rörelser visar att du har relativt god förståelse för hur du ska röra dig samt placera dig i spelet (hittar ibland luckor dit du ska springa etc.) .
Du visar god teknik (t.ex. du visar att du kan göra precisa och kontrollerade passningar och har mycket god kontroll på hur du använder redskapen) och dina rörelser visar att du har god förståelse för hur du ska röra dig och placera dig i spelet (hittar nästan alltid luckor dit du ska springa etc).
Orientering
Du har svårt att med viss säkerhet orientera dig i okända miljöer, dvs du har svårt att följa tydliga ledstänger såsom stigar och vägar, och hitta tydliga kontroller jämte ledstängerna t.ex. stora stenar.
Du kan med viss säkerhet orientera dig i okända miljöer, dvs du kan följa tydliga ledstänger såsom stigar och vägar, och hitta tydliga kontroller jämte ledstängerna t.ex. stora stenar.
Du kan med relativt god säkerhet orientera dig i okända miljöer, dvs du kan orientera dig mer med hjälp av karttecken och använder ledstänger såsom stenmurar, kraftledningar, stängsel, branter, bäckar/vattendrag även i öppnare terräng, och hitta de flesta kontroller.
Du kan med god säkerhet orientera dig i okända miljöer, dvs du kan orientera dig mer med hjälp av karttecken och använder ledstänger såsom stenmurar, kraftledningar, stängsel, branter, bäckar/vattendrag även i öppnare terräng, och hitta samtliga kontroller.