👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inne eller ute!?!?

Skapad 2019-03-31 16:17 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Idrott och hälsa
På grund av arbete i omklädningsrummen och idrottshallen under kommande vecka vet vi inte om vi kommer att ha tillgång till hallen. Det vi tyvärr vet är att omklädningsrummen är upptagna. Därför har vi beslutat att i största möjliga mån bedriva undervisningen utomhus och att inga elever behöver byta om mellan måndag-torsdag.

Innehåll

Lektionsplanering för V.14

På grund av arbete i omklädningsrummen och idrottshallen under kommande vecka vet vi inte om vi kommer att ha tillgång till hallen. Arbetet pågår från måndag lunch och pågår till och med torsdag. Det vi tyvärr vet är att omklädningsrummen kommer att vara upptagna under hela perioden och att ombyte därför blir svårt. Därför har vi beslutat att i största möjliga mån bedriva undervisningen utomhus från och med måndag eftermiddag och att inga elever behöver byta om mellan måndag-torsdag. 

Väderprognosen för veckan ser bra ut och visar plusgrader och sol.

Lektion 1 - Flaggleken utan tillägg

Mål: Kommunikation, hänsynstagande och regler

Uppvärmning: Spring två varv runt vallen, plocka sedan fram för leken. Därefter blir det regelgenomgång och vi kikar tillsammans på målen och hur vi kan lära oss dessa med hjälp av aktiviteten. 

Huvudmoment: Flaggleken utan regeltillägg. 

Avslutning: Vi avslutar med att plocka undan, återkoppla till målen och pratar sedan om kommande lektion. 

 

Lektion 2 - Flaggleken med tillägg

Mål: Kommunikation, hänsynstagande och regler

Uppvärmning: Spring två varv runt vallen, plocka sedan fram för leken. Därefter återkopplar vi till föregående lektion och målen. Vi diskuterar hur det gick och vilka kunskaper vi kan ta med oss till denna omgång. Vi går också igenom regeltilläggen så att alla förstår vilka de är och ger varandra några tips på hur man kan använda dem för att lyckas.  

Huvudmoment: Flaggleken med regeltillägg. 

Avslutning: Vi avslutar med att plocka undan, återkoppla till målen och pratar sedan om kommande arbetsområde som startar nästa vecka. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Samarbete och hänsynstagande genom flaggleken

Första kunskapskravet/aspekten

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Regler
Följer aktivitetens regler

Andra kunskapskravet/aspekten

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Samarbete
Kommunikation och hänsynstagande