Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartkunskap och världens platser VT -19

Skapad 2019-03-31 21:00 i Gustavslundsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Geografi
I det här arbetsområdet kommer du att få undersöka världen med tryckta och digitala informationssystem. Du lär dig använda geografiska metoder för att hitta information, och att använda geografiska begrepp för att beskriva vad du hittat. Du kommer också att få jobba med klimat och klimatförändringar.

Innehåll

Mål med arbetsområdet:

Du ska visa att du har lärt dig:

- använda geografiska metoder för att undersöka en plats/region i världen
- kan ange absolut och relativt läge
- använda kartbok/atlas med topografiska, politiska och tematiska kartor
- använda geografiska informationssystem GIS, med tematiska lager
- använda geografiska begrepp när du visar vad du lärt dig.
- resonera om klimat och klimatförändringar och hållbar utveckling

Centrala begrepp
ekvatorn
GIS (geografiskt informationssystem)
GPS (Global Positioning System)
jordglob
satellitbild
orsaker
konsekvenser
geografiskt perspektiv

Undervisning

Vi kommer att arbeta med den digitala läroboken i Gleerups Geografi och kapitlet "Geografi, världens ämne". Du kommer att få arbeta med kartböcker och med digitala geografiska informationssystem, GIS. Du kommer också att få lära dig de viktigaste geografiska platserna i världen. Du kommer att få visa i ett praktiskt prov att du har lärt dig världens geografi och att använda geografiska metoder.

Du kommer att få undervisning om klimat och klimatförändringar, och får visa att du lärt dig vad som orsakar klimatförändringar och hur de kan stoppas.

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån:

1. Aktivitet och visade kunskaper/förmågor på lektioner
2. Ditt individuella praktiska prov

I bedömningsmatrisen kan du se bedömningskriterierna och de kunskapskrav vi arbetar mot.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
    Ge  7-9
  • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
    Ge  7-9
  • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
    Ge  7-9

Matriser

Ge
Geografi 7-9

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Begreppsanvändning
Du kan ännu inte använda geografiska begrepp.
Du kan använda geografiska begrepp på ett ganska bra sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett bra sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett mycket bra sätt.
Kartor och teorier
Du kan ännu inte använda teorier, kartor och andra källor för att undersöka omvärlden. Du diskuterar ännu inte om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan använda teorier, kartor och andra källor på ett ganska bra sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett enkelt sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan använda teorier, kartor och andra källor på ett bra sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan använda teorier, kartor och andra källor på ett mycket bra sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.

Ge
Klimatförändringar och hållbarhet

E
C
A
4
Klimatförändringar & deras konsekvenser
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
8
Hållbarhetsfrågor & förslag på lösningar
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: