👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våren

Skapad 2019-03-31 21:06 i Åsleskolan Falköping
Vi ska tillsammans titta på vårtecken. Vi lär oss några vårblommor, fåglar, insekter, tittar på trädens knoppar och ser vad som händer i naturen på våren. Vi lär oss några vårsånger.
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Vi ska tillsammans titta på vårtecken. Vi lär oss några vårblommor och insekter, vi tittar på trädens knoppar och ser vad som händer i naturen på våren. Vi lär oss några vårsånger.

Innehåll

Mål - Jag ska lära mig:

 • återge på flera sätt hur naturen förändras när det blir vår
 • namnge några vårblommor samt djur och insekter som vaknar
 • skriva en enklare faktatext om en vårblomma, knopp eller insekt
 • se skillnader på olika trädknoppar
 • några vårsånger

Arbetssätt

 • Vi kommer att läsa faktatexter om olika djur (insekter) och växter
 • Vi kommer att undersöka vår närmiljö genom att titta, känna, lukta och dokumentera med text och bild
 • Vi kommer att sjunga olika vårsånger
 • Vi kommer att titta på film

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att visa ditt lärande genom att du berättar på ditt eget sätt (tal, text och/eller bild) ...;

 • hur naturen förändras när det blir vår
 • vad några av våra vårblommor heter och ser ut
 • om djur och insekter som vaknar
 • Om några trädknoppar

Du kan visa mig detta genom att vara aktiv på lektionerna, muntligt och skriftligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3