Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva VT år 5 - Beskrivande text - Ett europeiskt land

Skapad 2019-03-31 21:34 i Åledsskolan Halmstad
Vi ska lära oss om länderna och människorna i Europa! Vi ska läsa, se, tolka och välja information. Detta ska redovisas i ett arbete om ett europeisk land.
Grundskola 5 Geografi Svenska

Vi ska lära oss om länderna och människorna i Europa! Vi ska läsa, se, tolka och välja information. Du ska även visa att du använder källkritik när du gör ditt urval av fakta. Detta ska redovisas i en beskrivande text om ett europeiskt land och en kort muntlig presentation.

Innehåll

Arbetssätt

Under det här arbetsområdet ska vi arbeta med:
En beskrivande text om ett europeiskt land. När du skriver detta ska du använda det format som vi tränat på i arbetet med att förbereda en beskrivande text (i zickzack boken).
Vi kommer att jämföra och diskutera likheter och olikheter mellan de olika länderna vi forskat om.

Vi ska...

 • läsa och söka i olika källor.
 • skriva, redigera och förbättra för hand och på datorer.
 • se filmer.
 • läsa i vårt läromedel.
 • planera och utvärdera.

Bedömning

Bedömningen sker utifrån....
 • din text om ett land
 • din redovisning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: