👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Motorik & skapande, Myggan och Nyckelpigan

Skapad 2019-04-01 08:58 i Klöverstugans förskola Svedala
Förskola
Genom återkommande aktiviteter utmanar vi barnens finmotorik, skapandeförmåga och fantasi.

Innehåll

Pedagogisk planering Fröhuset och Klöverstugans förskolor

 

Upprättat den 5 April 2019 av Lotta Nilsson och Veronica Eltén

 

 

Var är vi? (Nuläge/syfte)

Vi har sett att flera av barnen inte har kunskap om material och användningen av dessa i skapandeprocesser. Vi upplever att många inte litar på sin förmåga och sin kunskap inom skapande och motorik.

Barnen ska utmanas i olika skapandetekniker och metoder inom det estetiska området. Ur ett hållbarhetsperspektiv vill vi att barnen ska ta hand om sina alster och utmanas i att återanvända och skapa om dem. Genom detta kommer barnen även utmanas i sin finmotorik.

 

Vart ska vi? (Mål, förmågor, vad vill vi se när vi har arbetat med området?)

Förskolan ska sträva efter att varje barn...

”utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelsen för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande”

”utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama”

Kärnämne: Koncentration - att styra och hålla kvar sin uppmärksamhet. 

                    Generativt lärande - att lära sig lära och lösa problem

Barnen ska få uppleva och erfara varierande material och metoder för att få kunskap om vad som finns att använda vid olika skapande processer. Genom de olika aktiviteterna vill vi se en progression i barnens finmotorik. Vi vill att barnens finmotorik och skapande förmågor utvecklas.

Vi vill se att barnens koncentrationsförmåga har ökat och att de kan stanna i en aktivitet en längre stund.

  

Hur gör vi? (Planera/genomför/dokumentation/reflektion)

Vi erbjuder en variation av aktiviteter där barnen utmanas i sin finmotorik. Vi har undervisning både inne och ute. Vi tar med material att använda på promenader. I samtal med barnen reflekterar vi kring deras lärande i undervisningen. 

Rita- Vi ritar med kritor 

Måla- Vi målar med vattenfärg utomhus. Samarbetsmålning på stort papper med tjock pensel.

Klippa och klistra- Vi skapar med tidigare alster

Rita- Vi ritar med blyertspenna.

Måla- Vi målar en blomma med flaskfärg och tunn pensel.

Klippa och klistra- Vi skapar med de blommor vi målat.

Rita- Vi ritar nyckelpigor med hjälp av blyertspenna.

Måla- Vi målar med hjälp av  t ex svampar, ballonger och skapar en sommartavla tillsammans och använder oss av fötter och händer.

Klippa och klistra- Vi klipper ut nyckelpigorna och limmar fast dem på tavlan.

Barnen ska vara med och dokumentera i undervisningen genom att fotografera. Vi skriver lärlogg på gruppnivå och varje barn ska få minst ett lärloggsinlägg i sin individuella lärlogg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
    Lpfö98 Rev. 2016