Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa

Skapad 2019-04-01 09:17 i Gullingeskolan Stockholm Grundskolor
Under vårterminen kommer du att fortsätta prova på olika boll och raketsporter. Du kommer få möjlighet att utveckla dina förmåger i frilufsliv och orientering samt i dans och rytmik. Om möjligheten uppstår kommer du få utveckla din förmåga i skidåkning. För tvåorna fortsätter simundervisningen.
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
I ämnet idrott och hälsa ska du få möjlighet att utveckla dina motoriska förmågor och öka din medvetenhet till att leva ett hälsosamt och aktivt liv. Du ska få möjligheter att öka dina förmågor inom orientering, frilufsliv, dans och sim samt ska du få möjligheter att utveckla dina grovmotoriska rörelser.

Innehåll

Boll och raketsporter

Under första delen av terminen kommer du få möjlighet att prova på olika lekar och redskapsbanor för att utveckla dina grovmotoriska rörelser så som balans, rulla, åla hoppa och springa. Hand-fotkoordinationen kommer vi också träna i samband med olika bollsporter. Vi kommer att fortsätta att prova på olika danser både i par och ringdans.

 

 

 

Orientering och frilufsliv

Under terminen kommer du få utveckla dina kunskaper i orientering. Du kommer få träna kartkunskap så som karttecken och hur kartan är uppbyggd. Vi kommer fortsätta att diskutera allemansrätten och hur man ska bete sig i naturen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: