Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

myran bondgården

Skapad 2019-04-01 10:38 i Myrans förskola Säter
Bondgården
Förskola
bondgårdsdjur, maskiner mm.

Innehåll

Under höstterminen 2016, kommer Vi att arbeta med bondgården och djuren som bor där, samt maskiner som kan finnas på en bondgård.

Detta är ett tema som är lätt att greppa och känna igen och passar barnen som är mellan 3-6 år. Djur är något vi har gott om på vår avdelning i olika former som t.ex. böcker, plastdjur, pussel mm. vilket vi har väl synligt och "bara att ta" av inne på avdelningen. Vi har även en hel bondgård med olika djur och en bondgårdsmatta som barnen gärna leker med. Det är utifrån detta vi har valt just bondgården som tema.

Syfte:

Vi vill med detta tema skapa ett intresse och förståelse för djur och natur. Vi vill även stimulera barnens nyfikenhet och skapa vilja att lära sig mer om temat.

Metod:

 

Vid dessa smågrupper kommer alla att ges möjlighet att berätta, visa och dela med sig av tankar, idéer och reflektioner, samt att praktiskt och kreativt skapa med material som berör temat.

Vi använder oss av:

 • rim och ramsor
 • sagor
 • sånger
 • tittar på små videoklipp
 • faktaböcker
 • skapande material

Mål:

 • att barnen och personalen ska ha roligt tillsammans
 • att vi ska lära oss nya sånger och ramsor mm
 • utveckla ett intresse för djur och natur
 • att barnen ska få kunskap om bondgården, djuren som bor där och maskiner som används där
 • lära sig nya skapandetekniker

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: