👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Insekter och småkryp

Skapad 2019-04-01 14:05 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Grundskola 2 Biologi
Tre fjärdedelar av världens djur är insekter. De bor över hela världen. Vilka kan vi hitta i vår närmiljö?

Innehåll

Du ska:

 • Veta vad som kännetecknar en insekt.
 • Känna till de olika stadierna: ägg, larv, puppa.
 • Känna igen och kunna namnet på några insekter.
 • Upptäcka samspelet i naturen

 

Genomförande

Vi ska under temats gång :

 • Läsa faktatexter
 • Skriva faktatexter
 • Skapa
 • Se på film
 • Göra fältstudier
 • Kategorisera
 • Söka information från olika källor och kritiskt granska dessa

 

Redovisning

Dokumentation både enskilt och i arbetsgrupp

Utställning

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  Bi  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -
 • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Gr lgr11  -