Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reportage,(CV och följebrev.)

Skapad 2019-04-01 14:24 i Kvarngärdesskolan Uppsala
Reportage
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Vi kommer att jobba med en av tidningens olika texter. Du kommer att få både läsa om reportage och skriva ett eget. Dessutom kommer du att få träna på att intervjua, sammanställa information och skriva ett reportage (baserat på din praoerfarenhet. Du kommer att bekanta dig med argumenterade texter och skriva en egen debattartikel/insändare.) Du ska lära dig hur man författar ett CV och hur man skriver ett följebrev.

Innehåll

Dessa förmågor/kunskapskrav kommer att bedömas:

Målet är att öva din förmåga "att formulera dig och kommunicera i tal och skrift", dvs kunna uttrycka dig på ett sätt så att ditt budskap går fram på ett tydligt sätt och att du får möjlighet att påverka andra med dina ord. Du visar det genom hur väl du lyckas med person-och miljöbeskrivningar i  ditt reportage. Du har en rubrik som lockar till läsning och fördjupar innehållet i ditt reportage genom fakta och beskrivningar utifrån alla sinnen genom den "närvarande" författaren som syns i texten. Tänk på att ”måla med ditt språk” och använd gärna någon form av liknelse/metafor samt ha någon slags uppmaning eller slutsats i avslutningen av din text. Försök att skapa en rubrik som väcker intresset. Du skall även träna på vad som ska ingå i ett CV och ett ansökningsbrev.

Din förmåga att "anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang", innebär i det här arbetsområdet att du tänker på vilket innehåll och vilket ordval som lämpar sig för en text som skall publiceras i en tidning. Beroende på vilken text det är så finns det också olika krav för att texten skall passa in i genren. I ert CV/ansökningsbrev tränar ni på texttypen formella brev. Mottagaren är ett företag där du tänker söka jobb. I reportaget tränar ni på att varva berättande och beskrivande text, att beskriva med alla sinnen och på att locka till läsning. Mottagaren måste du själv bestämma.

(Vi kommer att utgå från läromedel; Portal (grön) s. 200-211 (tidningstexter) och s. 222-224 (att söka jobb, CV, ansökningsbrev) och) Fixa texten 2, s. 6-19 och 70-81

 

Uppgifter - Detta skall du göra

* Läsa exempeltexter, ur Fixa texten 2 och besvara frågor.

* Lyssna på genomgångar och ta anteckningar.

(* Skriva ett CV och ansökningsbrev.)                                  

* Skriv ett reportage (bedöms)

* Ge respons och bearbeta din egen text efter respons (bedöms)

 

 

Utvärderingsfrågor:

1 Vilka förmågor har du tränat under arbetsområdet?

2 Tycker du att du har lärt dig något nytt? Om ja, vad? Om nej, varför inte?

3 Var det något du tyckte var svårt i uppgiften? Vad?

4 Vad är du mest nöjd med, utifrån din egen insats?

5 Vad skulle du kunna ha gjort annorlunda? Dvs vad skall du göra annorlunda nästa gång?

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  SvA  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  SvA  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  C 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
  SvA  C 9
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
  SvA  C 9

Matriser

Sv SvA
Kunskapskrav svenska som andraspråk åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Läsa med flyt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Skriva texter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Berättande texter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Kombinera text, estetiska uttryck & medier
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Ge omdömen om & bearbeta text
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: