Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stjärngruppen inför förskoleklass

Skapad 2019-04-01 14:46 i Lövåsens förskola Bengtsfors
Förskola
Vi har en grupp där de barn, från Gomorronsol och Millimina, som ska börja förskoleklass träffas och lär känna varandra. Vi kallar oss STJÄRNORNA

Innehåll

”Stjärngruppen”

Bakgrund

Vi vill att de barn som skall börja förskoleklass på Ekhagskolan och börja på fritids skall känna sig så trygga som möjligt med övergången dit.

Mål

att skapa en trygg övergång till förskoleklass och fritids

* att de barn som skall börja i förskoleklass skall få möjlighet att lära känna varandra lite bättre

Metod

Varje onsdag ca. en timme går vi till fritids lokaler med barnen som ska upp i förskoleklass, tillsammans med en pedagog från Gomorronsol, en pedagog från Millimina och en språkstödjare.

*Vi börjar med samling på mattan och barnen får träna på att säga ”jag heter ...., vad heter du?” , samtidigt som de får visa upp en namnskylt med sitt namn på.

*Vi leker gruppstärkande lekar tillsammans.

*Vi avslutar samlingen med fruktstund och har sedan frilek.

Vid tre tillfällen möter vi de nya pedagogerna från Ekhagskolan. Första gången kommer de och hälsar på oss här på Lövåsen, de två andra gångerna åker vi till Ekhagskolan, sista gången vi åker till Ekhagskolan får vi också träffa barnen från Enebackensförskola i DalsLånged som sedan kommer gå tillsammans med barnen från Lövåsensförskola.

De barn som skall börja på fritids får också möjlighet att träffa fritidspersonal vid några tillfällen.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • vid övergångar särskilt uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling.
    Lpfö98 Rev. 2016
  • i samverkan med lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet, utbyta kunskaper och erfarenheter samt information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande, och
    Lpfö98 Rev. 2016
  • i samverkan med lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar.
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: