👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Naturvetenskap

Skapad 2019-04-01 17:28 i Kålhagens förskola Natt och Dag Hudiksvall
Förskola
Naturvetenskap är fokus under april-maj 2019

Innehåll

Pedagogisk Planering 

Arbetsområde/tema/projekt: Naturvetenskap

Tidsperiod: april-maj 2019

Förskolans namn:Kålhagens förskola

Grupp:Tomaten och Paprikan

Barnens ålder:1-3 år

År och datum:2019-04-01

Planeringen Upprättad av: Arbetslaget Tomaten och Paprikan

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?

Naturvetenskap




Vilka målområden i läroplanen berörs?

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.



Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

Väcka nyfikenhet för naturvetenskap.
-



Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
Nta, grön flagg, temasamlingar, plantera, utforska i vår närmiljö, småkryp och växter, vatten och båtar.



Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?

Lärlogg i unikum, pedagogiska dokumentationer på avdelningarna. Pedagogerna är ansvariga.
-

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?


Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
-



Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
-



Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?




Utvärderingen gjordes av:

 

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

  • Vilket innehåll ska behandlas?
    - Förbättra och utveckla lekmiljön/arbetsmiljön på förskolan tillsammans med barnen.

  • Vilka mål i Läroplanen berörs?

- Samarbeta för att erbjuda en god lekmiljö för utveckling, lek och lärande

- Utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

- Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

- Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.