Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion åk 7

Skapad 2019-04-01 22:30 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Religion åk 7 Angelica Schåman GA
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
I årskurs 7 arbetar vi med Judendomen och Kristendomen.

Innehåll

Arbetsområde

Syftet med undervisningen är att lära oss om hur människor inom olika religiösa traditioner lever med och uttrycker sin tro på olika sätt. Vi undersöker även vilken roll religioner kan spela i samhället, i krig och fred, för att skapa gemenskap eller segregation. I årskurs 7 gör vi detta genom att studera Judendomen och Kristendomen.

Konkreta mål 

Känner till judendomens och kristendomens myter, riter, urkunder, heliga platser och historia.

Kan jämföra synen på gud inom grekisk mytologi och judendomen.

Kan beskriva samband mellan Israel- Palestinafrågan och koppla ihop detta med judiska myter och historiska händelser.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att beskriva kristendomen och judendomens olika centrala delar såsom myter, riter, urkunder, heliga platser och historia. Jag kommer även bedöma din förmåga att jämföra synen på gud inom olika religioner. Jag kommer dessutom bedöma din förmåga att analysera hur samhället och religion påver och påverkas av varandra. 

Undervisning:

För att uppnå detta kommer vi att titta på filmer om olika myter inom judendomen och kristendomen. Vi kommer även att läsa texter i läroboken samt föra anteckningar. Vi arbetar särskilt med tidslinjen som metod och fokuserar på att skilja mellan myter och historisk kunskap. 

 

 

Uppgifter

 • Inlämningsuppgift faktatext om Jesus (i religion)

 • Inlämningsuppgift faktatext

 • Frågor till studiebesöket

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  E 9
 • Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
  Re  E 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Re  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  C 9
 • Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  C 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållande­ vis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
  Re  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  A 9
 • Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  A 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutveck­lade och väl underbyggda resonemang.
  Re  A 9

Matriser

Re
Prov om Judendomen

Prov om Judendomen

--->
--->
--->
Religionens innehåll
Känner till några av judendomens myter, symboler, riter, urkunder, heliga platser och historia.
Känner till flera av judendomens myter, symboler, riter, urkunder, heliga platser och historia.
Känner till många av judendomens myter, riter, urkunder, heliga platser och historia.
Likheter & Skillnader
Kan jämföra något mellan grekisk mytologi och judendomen.
Kan jämföra några olika saker mellan grekisk mytologi och judendomen.
Kan jämföra flera olika saker mellan grekisk mytologi och judendomen.
Religion & Samhälle
Kan beskriva ett enkelt samband mellan judendomen och Israel - Palestinafrågan.
Kan beskriva utvecklade samband mellan Israel- Palestinafrågan och kopplar ihop. detta med någon judisk myt eller historisk händelse.
Kan beskriva utvecklade samband mellan Israel- Palestinafrågan och kopplar ihop detta med både judiska myter och historiska händelser..

Re
Faktatext religion

Inlämnig faktatext

--->
--->
--->
Val av källor
Använder minst en källa och har minst en relevant enkel motivering till valet av den källan
Använder minst två källor och har minst två relevanta utvecklade motiveringar till valet av dessa källor till exempel med hjälp av ett utvecklat resonemang kring ett argument
Använder minst två källor och har minst en utvecklad och en välutvecklad relevant motivering till valet av dessa källor till exempel med hjälp av välutvecklade resonemang kring minst två argument
Resonemang om källornas trovärdighet
För ett enkelt resonemang om en källas trovärdighet genom att jämföra den med en annan källa ur något perspektiv (vem, vad, när, varför)
För ett utvecklat resonemang om en källas trovärdighet genom att jämföra den med en annan källa ur något perspektiv (vem, vad, när, varför)
För ett välutvecklat resonemang om en källas trovärdighet genom att jämföra den med minst en annan källa ur flera perspektiv (vem, vad, när, varför) vilket fördjupar resonemanget
Kunskapskrav 6 i RE
E
C
A

Re
GA Svenska 7-9

F
E
C
A
SV-8. Källhantering
Förmågan att söka, välja ut och sammanställa information ifrån olika källor. Eleven söker, väljer ut och sammanfattar information ifrån olika källor (dokumentärer, läromedel, föreläsningar etc.). Dessutom för eleven resonemang om de använda källornas trovärdighet (är det som påstås sannolikt, går det att lita på den fakta som presenterats etc.) och relevans (filmen "Schindler's list" en bra källa till ett arbete om andra världskriget etc.).
Eleven behöver utveckla förmågan att kunna välja ut och sammanställa fakta ur olika källor och förklara varför vissa källor är mer trovärdiga än andra.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
SV-9. Akademiskt språk
Förmågan att göra sammanställningar med ett kunskapsrelaterat språk, beskrivningar och förklaringar. Sammanställningarna ska ha fungerande struktur (styckeindelning, rubriksättning, förtydligande ordningsföljd etc.), citat och källhänvisning.
Eleven behöver utveckla vidare förmågan att göra sammanfattningar som har en röd tråd och korrekt källhänvisning.
Sammanställningarna kännetecknas av enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt och fungerande kunskapsrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna kännetecknas av utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat och fungerande kunskapsrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna kännetecknas av välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat och fungerande kunskapsrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: