Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vänskap Vt-20

Skapad 2019-04-02 10:32 i Björkåsens förskola Bengtsfors
Förskola
Vi jobbar med temat vänskap. Det är viktigt att barnen redan i tidig ålder lär sig att ta ansvar, visa hänsyn och respekt, ha förståelsen för allas lika värde och att bemöta medmänniskor på ett bra sätt. Empati och tolerans är grundläggande egenskaper i samspelet med andra ,både i förskolan och övriga samhället, och är en viktig del i förskolans undervisning.

Innehåll

 

Bakgrund

Vänskap och förmåga att förhålla sig i ett socialt sammanhang,är ett ämne som alltid ligger med i planeringen.Det är hela tiden aktuellt och det är något som blir viktigare ju större barngrupperna blir. Temat återkommer regelbundet i undervisningen och kommer att lyftas under hela läsåret 19-20.

 

Att barnen  känner delaktighet i kompisgruppen Kråkan är viktigt för barnens trygghet på förskolan. 

 

Mål

Våra mål med vänskapstemat är: 

 

 • att alla barnen ska förstå att alla är lika betydelsefulla.
 • att alla ska bemötas med respekt.
 • att alla barn ska ta hänsyn till andras behov och känslor                                  
 • att alla barnen ska och kunna dela med sig av såväl uppmärksamhet som saker.
 • att alla i gruppen lär sig att undvika och lösa konflikter 

Metod

Såhär arbetar vi med temat i verksamheten för att nå våra mål:

 • Vi som pedagoger deltar i och iakttar leken för att ha möjlighet att hjälpa till med konfliktlösning.
 • Vi ingriper i, diskuterar och förklarar vardagliga situationer.
 • Vi kommer att ta hjälp av våra nyinköpta kompisböcker ,ett material som bygger på  Lpfö98s mål under ”Normer och värden”. 
 • Vi kommer att arbeta både i stor grupp och i åldersuppdelade grupper för anpassa undervisningen efter barnens intresse och förmåga.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: